"Karriärtjänsterna är grymma!"

Det säger Anna Caroline Osseyran som avslutade sina studier 2018 och skulle söka jobb.

Hur har Jusek hjälpt dig i den situation du var i?

– Innan var jag stressad och orolig inför att söka jobb efter examen. Samtalet hjälpte mig att landa. Hon lugnade mig. Det blev lite terapeutiskt. Hon förklarade vad man konkret kan göra och tänka på när man söker jobb, hur verkligen arbetsmarknaden ser ut. Jag trodde det var svårare än det faktiskt är. Jag fick vissa saker bekräftade och kunde avfärda andra. Hon var också ärlig med hur det är på arbetsmarknaden.

Vad var bra med granskningstjänsterna?

– De är grymma! En av era bästa tjänster! Det var konkret, gick snabbt, kändes djupgående och det var enkelt att ta till sig råden.

– Jag gillar att det fanns olika fokus inom granskningen, med olika ämnen. Det gjorde det enklare att ta till sig råden. De gav också exempel på vad de menade. 

– Det var tydligt, och annars hörde man bara av sig. När jag inte förstod en sak hörde jag av mig och fick väldigt bra stöd, hon förklarade bra hur de menade. 

– Jag gillar att man blir bedömd i förhållande till andra, det är ju en marknad, man konkurrerar ju med andra. Hur står jag mig i förhållande till andra?

Skulle du rekommendera tjänsterna?

– Men gud! Jag har redan rekommenderat granskningen, tycker den var jättebra!