Uppsägning

Att bli uppsagd från jobbet leder ofta till stor oro och väcker många frågor. Här hittar du information rörande uppsägning som du kan ha hjälp av. Du kan till exempel läsa om uppsägningstid, vad du kan få för stöd om du har blivit uppsagd eller vad du själv ska tänka på om du vill säga upp dig.

Om du säger upp dig

Om du vill säga upp din anställning gäller den uppsägningstid du har enligt lag, kollektivavtal eller ditt anställningsavtal. Din uppsägning behöver vanligtvis inte vara skriftlig. Det är dock att rekommendera att åtminstone via mejl till arbetsgivaren bekräfta att du säger upp dig. Vissa kollektivavtal kan innehålla regler om skriftlighet för uppsägning. Det kan även finnas blanketter för uppsägning. Inom statlig och kommunal sektor måste uppsägningen alltid vara skriftlig.

Kontakta Jusek via formulär 

Uppsägning av arbetsgivaren

En arbetsgivare måste ha saklig grund för att kunna avsluta din tillsvidareanställning. Saklig grund är arbetsbrist eller personliga skäl.

Arbetsbrist är allt som inte är personliga skäl. Det kan till exempel vara omorganisation, dålig ekonomi, nedläggning av verksamhet eller ändrad verksamhetsinriktning. Sammantaget kan alltså arbetsbrist innebära brist på pengar, färre arbetsuppgifter eller minskat intresse från arbetsgivaren att driva en viss verksamhet. Personliga skäl handlar om att du till exempel inte har skött dina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt eller misskött dig på arbetet.

Arbetsgivarens uppsägningsbesked ska vara skriftligt, men en muntlig uppsägning gäller.  

Kontakta alltid vår medlemsrådgivning för samtal med en ombudsman om du får ett muntligt besked om uppsägning. Det kan även vara bra att be arbetsgivaren om en skriftlig bekräftelse. En uppsägning inom statlig och kommunal sektor ska alltid vara skriftlig. 

Avsked

Avsked innebär att den anställde grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivare. Arbetsgivaren ska varsla den anställdes fackförbund om att man har för avsikt att avskeda medarbetaren. Fackförbundet kan då begära överläggning med arbetsgivaren för att utreda situationen.  

Vad ska uppsägningsbeskedet innehålla?

I uppsägningsbeskedet ska arbetsgivaren ange hur du som medarbetare ska agera om du anser att uppsägningen är ogiltig. Du ska även få information om hur du ska göra ifall du vill yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. Om du har företrädesrätt till återanställning ska det anges i uppsägningsbeskedet. Det ska även framgå att du måste anmäla om du vill omfattas av företrädesrätten. Företrädesrätt till återanställning innebär att arbetsgivaren, om denne ska anställa ny personal, är skyldig att erbjuda dig tjänsten innan någon ny person utifrån anställs. Företrädesrätten gäller nio månader efter att din anställning har upphört. Företrädesrätten gäller dock endast den verksamhet du har varit anställd i samt tjänster som du har tillräckliga kvalifikationer för. 

Vad kan jag få för stöd om jag blir uppsagd på grund av arbetsbrist?

Vilka trygghetssystem du omfattas av beror på vilket avtalsområde du tillhör. Inom statlig sektor kan Trygghetsstiftelsen ge dig stöd att hitta nytt jobb eller på annat sätt klara din försörjning. Inom kommunal sektor kan Omställningsfonden ge liknande stöd

Inom privat sektor omfattas många av Trygghetsrådet  tack vare kollektivavtal. Trygghetsrådets uppgift är att ge stöd till företag och anställda vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Du som anställd kan få individuellt personligt stöd och i vissa fall även kompletterande inkomstskydd.

Som yrkesverksam medlem hos oss samt i Akademikernas a-kassa omfattas du alltid av vår inkomstförsäkring

Vad händer med min uppsägningstid om jag är föräldraledig?

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist under föräldraledigheten börjar uppsägningstiden löpa först när du helt eller delvis börjar jobba igen. Alternativt börjar uppsägningstiden löpa när du skulle ha börjat jobba igen, enligt den anmälan om föräldraledighet som gällde när du blev uppsagd.

Vad innebär varsel om driftsinskränkning?

Driftsinskränkning betyder att arbetsgivaren minskar sin verksamhet. Det kan i sin tur leda till att anställda sägs upp på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren är skyldig att skriftligen varsla arbetsförmedlingen om driftsinskränkning:

  • minst två månader före driftsinskränkningen om högst 25 anställda berörs av uppsägningen
  • minst fyra månader före driftsinskränkningen om 26-100 anställda berörs av uppsägningen
  • minst sex månader före driftsinskränkningen om fler är 100 anställda berörs av uppsägningen

Jusekpodden # Avsnitt 2 - Arbetsbrist

I det här avsnittet av Jusekpodden går Arne de Lange, förbundsjurist på Jusek igenom vad som gäller vid en omorganisation. Är det svårt för en arbetsgivare att säga upp någon? Hur kan det komma sig att företag som det går bra för kan säga upp anställda på grund av arbetsbrist? När är det inte arbetsbrist? Är det någon skillnad om jag är medlem i ett fackförbund eller inte när det gäller arbetsgivaren. Förhandlingsskyldighet? Vem har rätt till vilka lediga tjänster i företaget? Gäller alltid "sist in först ut"? Och så tittar vi närmare på vad som är ett skäligt omplaceringserbjudande.

Jusekpodden # Avsnitt 6 - Omplacering

Tillsammans med Juseks förbundsjurist Arne de Lange fördjupar vi oss i omplaceringsskyldigheten vid arbetsbrist. Vi pratar om lediga tjänster men även turordning. Vad är ett skäligt omplacerings-erbjudande, och vad händer om jag tackar nej till ett sådant? Vad innebär det att ha tillräckliga kvalifikationer för en tjänst? Och så har vi en lyssnarfråga som handlar om en omorganisation på ett företag.

För dig som arbetar inom privat sektor:

Läs mer på knegdeg.se

Jag vill komma i kontakt med Jusek

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas