Traktamente

Traktamente är en ersättning som du som anställd kan få när du reser i tjänsten. Det betalas av din arbetsgivare.

Traktamentet är till för att täcka ökade levnadskostnader under din tjänsteresa. Det kan till exempel vara utgifter för boende och högre måltidskostnader. Vilka regler som gäller och hur mycket du kan få i ersättning kan du läsa mer om på Skatteverkets hemsida. »

Utlandstraktamente

Utlandstraktamente är – precis som traktamente – en ersättning som du som anställd kan få när du reser i tjänsten. Skillnaden är att utlandstraktamentet oftast är högre eftersom det gäller tjänsteresor i utlandet.

Precis som vanligt traktamente så betalas utlandstraktamente av din arbetsgivare. Hur mycket du kan få i ersättning beror på vilket land du befinner dig i. På Skatteverkets hemsida finns det en lista på vilket utlandstraktamente som gäller för varje land.