Sjukdom

Om du blir sjuk kan du få ekonomiskt stöd. Vilken typ av stöd du kan få beror på hur länge du tvingas vara borta samt hur din arbetssituation ser ut.

Sjuklön och sjukpenning

Under de första 14 dagarna av din sjukperiod betalar din arbetsgivare sjuklön. Första sjukdagen är dock karensdag, vilket betyder att du då inte får någon lön alls. Dag 2 – 14 betalar arbetsgivaren 80 procent av din lön.  

Efter dag 14 ska din arbetsgivare anmäla dig som sjuk till Försäkringskassan. Då kan du ansöka om sjukpenning från dem.
Läs mer om sjukpenning här 

Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan du har rätt till ytterligare ersättning utöver sjukpenningen. Det kallas inom privat sektor för sjuklöneutfyllnad. Inom staten kallas det i stället för sjukpenningtillägg och i kommunal sektor för sjuklön. Den betalas ut av din arbetsgivare. Kolla upp vad som står i ert kollektivavtal för att ta reda på vad som gäller för just dig.

Sjuk- och aktivitetsersättning

Om du troligtvis aldrig kommer att kunna jobba heltid igen kan du få sjuk- eller aktivitetsersättning.
Läs mer om  sjuk- och aktivitetsersättning

Sjukförsäkring

Om du har tecknat sjukförsäkring kan du få ekonomiskt tillskott utöver ersättningen du får från Försäkringskassan eller din arbetsgivare. För att ta reda på vilka villkor som gäller för din sjukförsäkring tar du kontakt med det försäkringsbolag som du har tecknat din försäkring hos.

Här kan du läsa mer om den sjukförsäkring som du kan teckna genom oss 

För dig som arbetar inom privat sektor:

Läs mer på knegdeg.se

Läs även om rådgivningstjänsten Jusek via PTK