Semester

Här hittar du information om semester. Du kan bland annat läsa om semesterersättning och vilka regler som gäller för semesterledighet. Dessutom får du information om vad som händer med din semester om du blir uppsagd från jobbet.

Semester för dig som är egenföretagare
Semester för dig som är provanställd
Semester för dig som är timanställd

Hur mycket semester har jag rätt till?

Enligt semesterlagen har du som jobbar heltid rätt till 25 dagars semesterledighet per år om din anställning påbörjas senast den 31 augusti. Om du börjar senare än så har du rätt till fem dagars semesterledighet. Kollektivavtal kan dock innehålla bättre villkor. Du kan dessutom förhandla dig till längre semester, som i så fall skrivs in i ditt anställningsavtal.

Om det gäller anställning som avses pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid kan semesterledigheten avtalas bort. I så fall har du rätt till semesterersättning. Den betalas vanligtvis ut varje månad som ett extra tillägg på din lön.

Har jag rätt att ta semester första året?

Semesterlagen tillämpas på större delen av privat sektor. Enligt den tjänar du in semester år 1 (normalt intjänandeår från 1 april till 31 mars) och kan ta ut betald semester först år 2 (normalt semesterår från 1 april till 31 mars). Om du vill ta ut betald semester redan under ditt första anställningsår måste du alltså förhandla dig till förskottssemester. Den behöver du inte betala tillbaka om det har gått mer än fem år sen den utbetalades när du säger upp dig eller om du blir uppsagd på grund av till exempel arbetsbrist.

Inom offentlig sektor (stat, kommun och landsting) och hos vissa privata arbetsgivare sammanfaller intjänandeår och semesterår och följer kalenderåret (1 januari – 31 december). Då har du alltid rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår. Hur många betalda semesterdagar du har rätt till beror på när under året du anställdes.

Om du anställs inom kommunal sektor för högst tre månader och inte tidigare haft anställning hos arbetsgivaren under semesteråret har du inte rätt till semesterledighet. Däremot har du rätt till semesterersättning för anställningstiden. Den betalas ut när din anställning upphör.

Lön + semestertillägg = semesterlön

Enligt lag uppgår din semesterlön till 12 procent av din semestergrundande lön under intjänandeåret. Detta beräkningssätt används dock i princip bara om du har rörlig lön. Har du månadslön tillämpas oftast sammalöneregeln istället. Den innebär att du får samma lön under din semester som när du jobbar, plus ett tillägg på 0,43 procent av din månadslön per dag. Om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal är det kollektivavtalets regler som gäller.

Vad händer med min semester om jag slutar?

Om du har semesterdagar kvar när din anställning upphör betalas de ut i form av semesterersättning senast en månad efter slutdatum. Om det inte finns något kollektivavtal regleras semesterersättningen av semesterlagen. Då bestäms ersättningen enligt grunderna för beräkning av semesterlön.

Om det finns kollektivavtal beräknas varje dag normalt vara värd 4,6 procent av din månadslön. Dessutom räknas kollektivavtalets semestertillägg in.

Arbetsgivaren har inte rätt att förlägga semesterledighet till din uppsägningstid mot din vilja. Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har du även rätt att begära att beviljad semester upphävs. En förutsättning i båda dessa fall är att uppsägningstiden inte överstiger sex månader.

Krav på semesterlön eller semestersättning kan krävas in via domstol inom två år från utgången av det semesterår då du enligt lag skulle ha erhållit den betalda semestern.

När har jag rätt att ta semester?

Som anställd har du i princip rätt att få ut huvudsemestern (minst fyra sammanhängande veckor) under perioden juni-augusti. Du har även rätt att få besked om semesterns förläggning senast två månader i förväg. Om det finns särskilda skäl kan denna tid minskas till en månad.

Enligt semesterlagen bör det, om arbetstagarparten begär det, bestämmas i kollektivavtal att de anställda har medbestämmanderätt i frågor som rör förläggningen av semesterledighet. I annat fall ska arbetsgivaren förhandla enligt medbestämmandelagen med det lokala facket eller samråda med den anställde. Vid oenighet är det arbetsgivaren som beslutar.

Semester för dig som är egenföretagare

Eftersom du som egenföretagare är din egen chef bestämmer du naturligtvis själv när du vill ha semester. Möjligheten att ha semester styrs självklart till stor del även av dina kunder och uppdrag.

Oavsett vilken bolagsform du bedriver din verksamhet genom (aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma) är du anställd i ditt eget bolag och väljer därför själv vilken lön och vilken semesterlön du vill ta ut ur bolaget.

Som egenföretagare är det ditt eget ansvar att se till att ha tid för återhämtning, men också att din verksamhet fungerar under din eventuella semester.

Semester för dig som är provanställd

Som provanställd har du rätt till semester. Vilka villkor som gäller för din semesterledighet regleras i semesterlagen. Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan det även finnas regler rörande semester i det.

Hur många betalda semesterdagar du har rätt att ta ut beror på när du blev anställd och hur länge du har varit anställd.

Semester för dig som är timanställd

Som timanställd har du inte automatiskt rätt till semesterledighet. Däremot har du rätt till semesterersättning.

För anställningar som inte pågår längre än tre månader kan semesterledigheten avtalas bort. Då har du i stället rätt till semesterersättning. Enligt semesterlagen ska semesterersättningen motsvara tolv procent av din lön. Den kan antingen betalas ut varje månad samtidigt som du får lön, eller i slutet av varje år. Om din anställning upphör ska dock semesterersättningen betalas ut senast en månad efteråt. Tänk på att om din semesterersättning betalas ut varje månad så ska det tydligt framgå på din lönespecifikation vad som är lön och vad som är semesterersättning.

Tänk också på att du som är timanställd har rätt att tacka nej till erbjudanden om jobb. Ska du till exempel resa bort under sommaren kan du då välja att inte tacka ja till jobb under den perioden. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att du inte har rätt till någon ersättning under den perioden.

Har ni kollektivavtal?

Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan det finnas andra regler i det. Kolla därför upp vad som står i ert kollektivavtal för att få reda på vad som gäller för just dig.

Jusekpodden # Avsnitt 5 - Semester

I detta avsnitt dyker vi på djupet när det gäller semesterlagstiftningen. Per Olof Persson, förbundsjurist på Jusek, reder ut när du har rätt att vara ledig och hur mycket lön du får under semestern. Vad menas med intjänandeår? Kan mina sparade semesterdagar gå upp i rök? Har jag rätt att vara ledig under sommarmånaderna? Kan jag bli tvungen att ta ut semester? Måste jag avbryta min semester om verksamheten kräver det? Och så pratar vi om hur det fungerar med semester under uppsägningstid och sjukskrivning.