Prisbasbelopp - vad är det?

Prisbasbelopp är fastställda ekonomiska summor som bland annat används för beräkning av olika förmåner eller avgifter. Du kan till exempel få ersättning från en försäkring på ett visst antal prisbasbelopp.

Prisbasbelopp – eller basbelopp som det tidigare kallades – räknas fram av Statistiska centralbyrån enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken. Därefter fastställs det av regeringen. 

Hur högt är prisbasbeloppet?

Det finns olika typer av prisbasbelopp. Hur höga beloppen är ändras varje år. Det beror på att de ska vara anpassade till inflationen i samhället. Du kan läsa mer om prisbasbelopp och se aktuellt prisbasbelopp på Statistiska centralbyråns hemsida

 

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbelopp används vid beräkningar av pension. Det är bland annat inkomstbasbeloppet som ligger till grund för hur hög din intjänade pension blir varje år. Inkomstbasbeloppets storlek ändras varje år, eftersom det ska vara anpassat till inflationen i samhället. Du kan läsa mer om inkomstbasbelopp och hur din pension beräknas på Pensionsmyndighetens hemsida.