Medarbetarsamtal

Här har vi samlat råd om vad du kan tänka på inför, under och efter ditt medarbetarsamtal.

Förbered dig

Inför ditt medarbetarsamtal, eller utvecklingssamtal som det också kallas, är det viktigt att du har förberett dig ordentligt. Fundera på hur du mår, hur du trivs med ditt jobb och hur du utvecklas. Är det något du vill ändra på? Kan du göra det på egen hand eller behöver du stöd från din chef eller någon annan?

Försök också att leva dig in i din chefs situation. Vilka möjligheter har hen att uppfylla de krav och önskemål som är viktiga för dig? Var inte rädd för att ställa krav. Samtidigt är det viktigt att dina krav är realistiska så att din chef har möjlighet att tillmötesgå dem.

Tänk också på att ditt medarbetarsamtal ska fokusera på din prestation, din utveckling och dina mål. Vänta med att diskutera lön tills du har lönesamtal.

Vad ska jag tänka på under samtalet?

Medarbetarsamtalet ska fokusera på din prestation och din utveckling. Du ska även få information och stöd för att kunna göra ett jobb som både du och din chef är nöjda med. Samtalet ska också vara ett tillfälle för dig att prata om saker du funderat på, undrar över eller vill förbättra. Var inte rädd för att be din chef vara mer konkret om hen säger saker som du inte förstår eller håller med om.

Om det dyker upp saker som ni inte är överens om bör ni försöka reda ut varför. Samma sak gäller om ni diskuterar eventuella problem. Vad beror det på? Vad ska ni göra för att förbättra situationen? Ibland får ni acceptera att ni inte kommer överens, men det är alltid viktigt att ändå ha en diskussion så att ni förstår varandras ståndpunkter. Om du vill framföra kritik under samtalet är det viktigt att du är tydlig. Använd gärna konkreta exempel för att förklara vad du menar.

Oavsett vad du pratar om är det ett bra tips att prata i jag-form. Då blir det tydligt att det är dina känslor, upplevelser eller åsikter det handlar om. Dessutom visar du att du tar ansvar för vad du säger.

Vad händer efter samtalet?

Det är viktigt att allt ni pratar om under samtalet skrivs ner. Det gäller även de mål ni kommer överens om att du ska uppnå. Skriv också ner eventuella delmål, hur målen ska uppnås och när de ska vara uppnådda. Det är viktigt att vara så konkret som möjligt. Du kan även själv anteckna saker som sägs som du tycker är viktiga att komma ihåg.

När samtalet är slut bör ni också göra en utvärdering av det och då är det viktigt att du vågar vara ärlig mot dig själv. Har samtalet uppfyllt dina förväntningar? Känner du att din chef lyssnade på dig? Om det är någonting som inte känns bra kan du ge förslag på hur du skulle vilja ha det nästa samtal. Fundera också på vad du tycker att du själv lyckades med och vad du tar med dig till nästa samtal.

Om du behöver stöd under tiden mellan dina medarbetarsamtal ska du inte vara rädd för att be om det. Be din chef om hjälp eller råd om du stöter på hinder eller behöver tips för att fortsätta din utveckling. Då kan du använda anteckningarna från ditt medarbetarsamtal som grund.

Medarbetarsamtal bör hållas ungefär en gång om året. Om du inte blir kallad till samtal bör du ta upp det med din chef och säga att du vill ha ett medarbetarsamtal. Det kan också vara bra att veta att grundregeln är att det råder personlig sekretess för allt som skrivs och sägs vid ett medarbetarsamtal. Det betyder att informationen inte ens får föras vidare till hens efterträdare om chefen skulle sluta. Om det är något som ska föras vidare till någon annan bör ni två alltså komma överens om detta innan.