Friskvårdsbidrag

Som anställd kan du få friskvårdsbidrag. Det innebär att din arbetsgivare ersätter dina kostnader för motion och annan friskvård. Enligt Skatteverkets regler kan du få friskvårdsbidrag på som mest 5000 kronor per år. Din arbetsgivare kan dock bestämma en lägre summa än så.

Om din arbetsgivare har bestämt att du som anställd har rätt till friskvårdsbidrag får du ersättning för utgifter för motion och annan friskvård. Det kan till exempel gälla gymkort, ridlektioner eller massage. Vanligtvis lämnar du in ett kvitto på dina utgifter till din arbetsgivare och får sen ersättning vid nästa löneutbetalning.

Vad kan jag få friskvårdsbidrag för?

Skatteverkets hemsida  kan du läsa mer om vilka regler som gäller för friskvårdsbidrag. Där kan du även se vilka aktiviteter som kan ge dig rätt till friskvårdsbidrag.