Så här gör du om du blir anklagad för trakasserier

 

Delta i utredningen
Om arbetsgivaren har fått reda på att sexuella trakasserier har förekommit så har de en skyldighet att skyndsamt utreda vad som har hänt. Arbetsgivarens ska ha en handlingsplan för trakasserier, oavsett om det är fysiska eller verbala, som skämt eller jargong. Blir du anklagad för trakasserier kommer du att kallas till samtal i samband med arbetsgivarens utredning. Inför samtalet kan du kontakta ditt fackförbund. Under samtalet kan det vara bra att du har med dig ett fackligt ombud.

Se båda sidor
Lyssna på vad den upplevda kränkningen består i. Ge din version av som har hänt och förhåll dig lugn och saklig. Tänk på att du kan ha utsatt någon för en kränkning även om det inte var din avsikt. Respektera den andres upplevelse och försök förstå. Om du inte redan har gjort det, upphör genast med det beteende som uppfattas som kränkande.

Låt utredningen ha sin gång
Arbetsgivaren har skyldighet att skapa sig en egen bild av vad som har inträffat. Att ord står mot ord är vanligt. Arbetsgivaren ska hålla alla inblandade parter underrättade om hur utredningen fortskrider. Inga uppgifter från utredningen ska spridas på arbetsplatsen.

När utredningen är klar
Visar arbetsgivarens utredning att en kränkning har skett ska de vidta åtgärder. Det kan vara handla om tillsägelse, varning, omplacering, uppsägning eller i de allra allvarligaste fallen avsked. 
Kontakta ditt fackförbund om du vill diskutera vad de olika åtgärderna innebär.