Juseks utbildningsmaterial om sexuella trakasserier på jobbet

Här finner du material som du som Jusekmedlem kan använda på din arbetsplats för att informera, utbilda och starta diskussioner om sexuella trakasserier på jobbet.

Föreläsningsunderlag om sexuella trakasserier på jobbet

Powerpoint-presentation med färdigt talarmanus. Presentationen tar bland annat upp vad sexuella trakasserier är ur ett juridiskt perspektiv, arbetsgivarens ansvar och normaliseringsstrukturen. Föreläsningen innehåller 26 antal bilder och tar cirka 60 minuter. Du kan plocka bort bilder som du inte vill prata om eller om ni har tidsbrist. 
Här finns presentationen
Här finns information och råd till dig som vill föreläsa

Inspelad föreläsning om sexuella trakasserier på jobbet

Här finns en inspelad version av föreläsningen sexuella trakasserier på jobbet. Talare är Elin Hjelte, sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Jusek, och Ulrika Husmark, Juseks mångfalds- och genusansvarig. Föreläsningen tar ca 75 minuter, och börjar 13 minuter in i filmen.
Här finns filmen

Poddavsnitt om sexuella trakasserier på jobbet

Elin Hjelte, diskrimineringsexpert, och Ulrika Husmark, mångfaldsspecialist, pratar om vilket ansvar arbetsgivaren har om sexuella trakasserier förekommer på jobbet. Vad ska jag göra om jag själv blir utsatt? Var går gränsen? Kan jag få sparken om jag anmäler? Vi diskuterar även hur man kan arbeta förebyggande. Avsnittet är 24 minuter långt.
Här finns podd-avsnittet

Diskussionsunderlag om sexuella trakasserier på jobbet

Frågor för att starta diskussioner om sexuella trakasserier på jobbet. Används till exempel som komplement till Jusek-podden och Juseks filmade föreläsning om sexuella trakasserier. 
Här finns diskussionsfrågorna

Checklistor

Använd Juseks checklistor för att stämma av vad som gäller om du blir utsatt för sexuella trakasserier, vad du kan göra som chef, hur fackligt förtroendevalda kan agera och om du blir anklagad för att trakassera. 
Skriv gärna ut checklistorna eller gör dem tillgängliga på din arbetsplats i anslutning till en föreläsning eller diskussionsrunda.
Här finns checklistorna

Samtalsmall för kollegor om könsroller och arbete

Jämlikhetsstiftelsen Make Equal diskussionsunderlag för att diskutera könsroller, normer och arbetsplatskultur. Ambitionen är att ge killar och män chansen att börja med sig själva i kampen för ett jämställt arbetsliv fritt från diskriminering.
Make equals samtalsmall