#metoo

Uppropet om sexuella trakasserier kan inte ha undgått någon. Vi på Jusek välkomnar uppmärksamheten och arbetar aktivt med frågan om ett arbetsliv fritt från alla typer av kränkningar.

Vi vill också ta tillfället i akt att förtydliga på vilket sätt du får stöd av oss vid sexuella trakasserier. Det första steget är att inte vara tyst, utan säga ifrån. Du kan till exempel kontakta ditt lokala fackliga ombud eller höra av dig till Jusek. Detta gäller även om det inte är du själv som blir utsatt.

Arbetsgivarna har ett stort ansvar för att förebygga kränkningar på arbetsplatsen. Som fackförbund har Jusek en viktig uppgift att agera blåslampa gentemot arbetsgivaren så att frågan inte glöms bort.

Checklistor

Om du blir utsatt för sexuella trakasserier- vad gör du?

Sexuella trakasserier - vad kan du göra som chef?

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen - vad kan du som fackligt förtroendevald göra

Så här gör du om du blir anklagad för trakasserier

Juseks utbildningsmaterial om sexuella trakasserier på jobbet

Här samlar vi material som du som är Jusekmedlem kan använda på din arbetsplats för att informera, utbilda och starta diskussioner om sexuella trakasserier på jobbet.
Gå till samlingssidan

Artiklar i tidningen Karriär

MeToo# Ett år senare

Läs även

Dagens Media 1/12 2017: "Dags för kommunikationsbranschen att leverera"

Jusekbloggen, Magnus Hedberg vd Jusek: Dags för räfst och rättarting

Se inslag

Inslag från Veckans juridik: Sexuella trakasserier och övergrepp i juristbranschen – orsaker, ansvar och åtgärder
Med bland andra Jenny Kallerman, ledamot i Juseks förbundsstyrelse

 

# Avsnitt 14 - Vad är sexuella trakasserier


Elin Hjelte, sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Jusek, och Ulrika Husmark, Juseks mångfalds- och genusansvarig, pratar om vilket ansvar arbetsgivaren har om det skulle förekomma på jobbet. Vad ska jag göra om jag själv blir utsatt? Var går gränsen? Kan jag få sparken om jag anmäler? Vi diskuterar även hur man kan arbeta förebyggande.

#metoo-upprop 2017:

  • #medvilkenrätt (14 november)
    5 965 kvinnor i juristbranschen
  • #imaktenskorridorer (17 november): 1319 kvinnliga polititiker
  • #sistabriefen (28 november): 
    2126 kvinnor i kommunikationsbranschen
  • #deadline (21 november): 
    4084 kvinnliga journalister