Diskriminering

Det är enligt lag förbjudet med diskriminering i arbetslivet. Här får du tips om var du kan vända dig om du trots det känner att du är utsatt för diskriminering.

Diskrimineringslagen utgår ifrån alla människors lika värde och rättigheter. Enligt den är det förbjudet med diskriminering i arbetslivet. Här kan du läsa mer om vad som står i diskrimineringslagen.

Vad gör jag om jag blir diskriminerad?

Du som är medlem hos oss kan vända dig till vår medlemsrådgivning [länk: till medlemsrådgivning] om du känner dig diskriminerad. Om du inte är medlem eller om det handlar om en situation som inte rör arbetslivet kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen.