Arbetstid

Regler rörande arbetstid finns i arbetstidslagen och arbetstidsförordningen, men i vissa fall kan det göras undantag. Då gäller det kollektivavtal som finns på din arbetsplats.

Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan det innehålla kompletteringar till lagen. Kollektivavtalet kan även innehålla helt andra bestämmelser än lagen, och i så fall är det kollektivavtalets regler som gäller. Anledningen är att arbetstidslagen kan vara svår att tillämpa. Därför har det i många kollektivavtal tagits fram regler som är speciellt anpassade för företaget eller branschen som avtalet är till för.

Kontakta oss!

Behöver du hjälp med att reda ut vad som gäller för just dig?

Kontakta vår medlemsrådgivning!

Vi kan hjälpa dig oavsett vilken sektor du jobbar inom.

Jusekpodden

# Avsnitt 7 - Arbetstid

Per-Olof Persson, förbundsjurist på Jusek, berättar om hur regler kring arbetstid fungerar i praktiken. Varför kan man inte jobba när och var man vill, bara man levererar? Övertid och arbetsmiljö. Vi pratar också om det flexibla arbetslivet och när man måste vara nåbar.

# Avsnitt 17 - Karin Zingmark om ledarskap i digital transformation

Karin Zingmark, konsult inom ledarskap och digital kommunikation, och Karin Nordin, ansvarig för Juseks chefserbjudande, pratar om hur man kan öka tilliten mellan chef och medarbetare. Vågar vi släppa kontrollen? Vi pratar också om det flexibla arbetslivet - kan man jaga älg och ha strategimöte samtidigt?

#Avsnitt 20 - Det hållbara arbetslivet

Jusekpodden träffar Emilia Liljefrost, programchef på Partsrådet, och Anna Westling, ombudsman på Jusek, och diskuterar hur ett hållbart arbetsliv kan se ut när vi förväntas arbeta längre. Vi pratar också om vilket ansvar arbetsgivaren respektive individen har för en god arbetsmiljö.