Arbetsskador

Om du skadar dig i arbetet ska din arbetsgivare omedelbart anmäla det till Försäkringskassan. Det gäller även mindre allvarliga skador samt skador under resa till och från arbetet.

I vissa fall ska arbetsgivaren anmäla skador eller tillbud till Arbetsmiljöverket.

Anmäl arbetsskada - Arbetsmiljöverket

Om du skadat dig i arbetet - Försäkringskassan

Anmälan kan leda till att du får viss ersättning från Försäkringskassan. Du kan även ha rätt till ersättning från de kollektivavtalade försäkringarna om du råkar ut för en arbetsskada. Tänk på att det alltid är du själv som måste ansöka om ersättning.