Arbetsmiljö

Med ”arbetsmiljö” menas allt som påverkar oss i arbetslivet, både fysiskt och psykiskt.

Arbetsmiljön påverkas av fysiska faktorer som till exempel arbetsplatsens utformning, belysning, luftkvalitet och utrustning. Den påverkas även av organisatoriska och sociala faktorer som till exempel arbetsbörda, hur arbetet är organiserat och gemenskapen med kollegor. 

För att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen finns arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen kan du läsa mer om här.

Kränkande särbehandling kan du läsa om här.

Vad gör jag om min arbetsmiljö inte är bra?

Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för arbetsmiljön. Men du som är anställd har också ett ansvar att anmäla eventuella risker och brister till arbetsgivaren eller till skyddsombudet på din arbetsplats. Skyddsombudet är ofta en facklig förtroendevald. Skyddsombudet ansvarar för att ta hänsyn till arbetsplatsens intressen i arbetsmiljöfrågor, men har inget juridiskt ansvar för arbetsmiljön.

Här kan du läsa mer om arbetsmiljöansvaret för dig som är chef.

Intresserad av skyddsombudets roll läs mer här.

#Avsnitt 20 - Det hållbara arbetslivet

Jusekpodden träffar Emilia Liljefrost, programchef på Partsrådet, och Anna Westling, ombudsman på Jusek, och diskuterar hur ett hållbart arbetsliv kan se ut när vi förväntas arbeta längre. Vi pratar också om vilket ansvar arbetsgivaren respektive individen har för en god arbetsmiljö.

Jag vill komma i kontakt med Jusek

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas