Tidsbegränsad anställning/visstidsanställd

En tidsbegränsad anställning är – precis som namnet antyder – en anställning som pågår under en begränsad tid. Det finns regler som styr i vilka situationer som en arbetsgivare har rätt att teckna anställningsavtal om tidsbegränsad anställning.

En arbetsgivare får teckna avtal om tidsbegränsad anställning endast vid:

  • allmän visstidsanställning
  • vikariat
  • säsongsarbete
  • provanställning inför en tillsvidareanställning

Om det finns kollektivavtal kan det dock innehålla regler som är speciellt anpassade efter företaget eller branschen. Då är det kollektivavtalets regler som gäller. 

Vad är allmän visstidsanställning?

Allmän visstidsanställning innebär att en arbetsgivare kan anställa för att täcka ett tillfälligt behov av arbetskraft. Arbetsgivaren är inte skyldig att förklara varför hen vill anställa en person med allmän visstidsanställning. Om du har varit allmänt visstidsanställd hos samma arbetsgivare under två år eller mer övergår din anställning automatiskt i en tillsvidareanställning.