Tjänstledighet

Du kan begära tjänstledighet om du vill vara borta från jobbet av andra anledningar än semester. Det kan till exempel vara på grund av studier eller att du ska starta eget företag. Under din tjänstledighet får du oftast inte lön från din arbetsgivare. Däremot har du rätt att komma tillbaka och jobba som vanligt när din tjänstledighet är slut.

Diskriminering

Det är enligt lag förbjudet med diskriminering i arbetslivet. Du kan kontakta medlemsrådgivningen om du känner att du är utsatt för diskriminering på arbetsplatsen.

Om du blir utsatt för sexuella trakasserier

Ingen ska behöva utsättas för sexuella trakasserier på jobbet. Men det händer och då måste arbetsgivaren agera kraftfullt och vidta åtgärder så att trakasserierna upphör och inte sker igen. Här har vi samlat råd om vad du kan göra ifall du utsätts för sexuella trakasserier.

Arbetstid

Regler rörande arbetstid finns i arbetstidslagen och arbetstidsförordningen, men i vissa fall kan det göras undantag. Då gäller det kollektivavtal som finns på din arbetsplats.

Råd & stöd

Uppsägning

Om du funderar på vad som gäller kring uppsägning kan våra ombudsmän hjälpa dig att få klarhet. De kan också lotsa dig rätt så att du får en överblick över det stöd som finns om du skulle bli uppsagd.

Semester

Här hittar du information om semester. Du kan bland annat läsa om semesterersättning och vilka regler som gäller för semesterledighet. Dessutom får du information om vad som händer med din semester om du blir uppsagd från jobbet.

Arbeta utomlands

Att jobba utomlands är för de flesta en lärorik och rolig tid. Men det finns förstås fallgropar, och det är inte så lätt att veta var du ska börja. Här får du hjälp med att förbereda din utlandsvistelse på bästa sätt.

Medarbetarsamtal

Här har vi samlat råd om vad du kan tänka på inför, under och efter ditt medarbetarsamtal.

Jusekpodden

Podd om arbetsrätt och arbetsliv för dig som är intresserad av att lära dig mer.
Välkommen till Jusekpodden!

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön påverkas av både fysiska och psykiska faktorer som till exempel arbetsplatsens utformning och gemenskapen med kollegor. Om du upplever att du har en dålig arbetsmiljö kan du vända dig till våra ombudsmän för stöd och råd kring hur du går vidare för att förbättra din situation, talar med chefen eller kontaktar ditt skyddsombud.

Arbetsskador

Om du skadar dig i arbetet ska din arbetsgivare omedelbart anmäla det till Försäkringskassan. Det gäller även mindre allvarliga skador samt skador under resa till och från arbetet.

Friskvårdsbidrag

Som anställd kan du få friskvårdsbidrag. Det innebär att din arbetsgivare ersätter dina kostnader för motion och annan friskvård. Enligt Skatteverkets regler kan du få friskvårdsbidrag på som mest 5000 kronor per år. Din arbetsgivare kan dock bestämma en lägre summa än så.

Traktamente

Traktamente är en ersättning som du som anställd kan få när du reser i tjänsten. Det betalas av din arbetsgivare.

Utlandstraktamente

Utlandstraktamente är – precis som traktamente – en ersättning som du som anställd kan få när du reser i tjänsten. Skillnaden är att utlandstraktamentet oftast är högre eftersom det gäller tjänsteresor i utlandet.

Prisbasbelopp - vad är det?

Prisbasbelopp är fastställda ekonomiska summor som bland annat används för beräkning av olika förmåner eller avgifter. Du kan till exempel få ersättning från en försäkring på ett visst antal prisbasbelopp.

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbelopp används vid beräkningar av pension. Det är bland annat inkomstbasbeloppet som ligger till grund för hur hög din intjänade pension blir varje år.