Statsminister Stefan Löfven inleder Juseks fullmäktige

Stefan Löfven inledningstalar när Juseks högsta beslutande organ samlas 14–15 maj. Under fullmäktige ska akademikerförbundet fatta ett första beslut om att bilda ett nytt förbund med Civilekonomerna.

– Jusek och Civilekonomerna har ambitionen att öka medlemsnyttan genom att växa tillsammans, inte att genom att konkurrera med varandra. Tillsammans vill vi bygga Sveriges vassaste akademikerförbund, säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek.   

På Juseks fullmäktige 14–15 maj fattas det första av två beslut om att gå samman med Civilekonomerna. Ett andra beslut fattas under ett extrainkallat fullmäktige i november. Civilekonomerna fattade ett positivt beslut i februari. Det nya förbundet bildas enligt plan den 1 januari 2020.

Om ett nytt förbund bildas kommer det att samla över 100 000 medlemmar och bli det näst största Saco-förbundet efter Sveriges Ingenjörer. Genom att gå samman vill Jusek och Civilekonomerna bygga ett större och starkare akademikerförbund som kan möta medlemmarnas behov på framtidens arbetsmarknad. En målsättning med sammanslagningen är att det nya förbundet ska ta ett större ansvar och få en starkare roll både som parts- och samhällsaktör.

Mer om Juseks fullmäktige

Mötet äger rum på Clarion Sign 14-15 maj. Mötet inleds 10.00 med bland annat tal av statsminister Stefan Löfven, anförande av professor Micael Dahlén och ett panelsamtal.

Mer information om fullmäktige

Om du som journalist önskar närvara på fullmäktige och genomföra intervjuer med företrädare för Jusek, kontakta: 

Lars Jonsson, t f pressansvarig
lars.jonsson@jusek.se
070 - 665 29 55