Så mycket tjänar Juseks medlemmar

Medellönen för Juseks medlemmar är 49 200 kronor. Det visar förbundets nya lönestatistik. Mest tjänar jurister i privat sektor. Jämfört med tidigare år har medellönen ökat för samtliga medlemsgrupper.

– Att medellönerna ökar bland våra medlemmar är ett tecken på att de presterar väl och bidrar till verksamhetens utveckling. Lönen ska vara individuell, differentierad och kopplad till den enskilde medarbetarens bidrag. Förutom en omfattande lönestatistik erbjuder Jusek stöd och rådgivning inför och under löneprocessen på våra medlemmars arbetsplatser, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

Juseks lönestatistik bygger på en löneenkät som skickas ut årligen till alla yrkesverksamma medlemmar. 2018 bidrog cirka 28 500 medlemmar med uppgift om lön. Mest tjänar jurister i privat sektor. Där ligger medellönen på 53 000 kronor. Lägst är medellönen för kommunikatörer i kommunal sektor där den ligger på
37 100.

Medellönen för samtliga Juseks medlemmar som ingår i undersökningen är 49 200 kronor. För samtliga medlemsgrupper har medellönen höjts jämfört med föregående år, då medellönen var 47 400 kronor.

Se tabell över utbildningsgruppernas löner längre ner.

För mer information, kontakta Jusek
Daniel Lind, samhällspolitisk chef, 070-665 29 90, daniel.lind@jusek.se

Mer information om lön
Bra argument och lönestatistik gör dig väl förberedd inför lönesamtalet. Använd statistiken som underlag inför löneförhandling eller när du söker en ny tjänst. Mer information om Juseks lönestatistik.

Saco Lönesök – Sveriges största databas för akademikerlöner
Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner som är utvecklad tillsammans med 19 Sacoförbund. Den bygger på löneuppgifter från över 300 000 akademiker. Som medlem i Jusek har du tillgång till hela Saco Lönesök.
Läs mer och logga in på Saco Lönesök.

Jusek organiserar ekonomer, jurister, personalvetare, samhällsvetare, kommunikatörer och IT-akademiker (tidigare systemvetare).

Medlemmarnas löner för 2018

Utbildningsgrupp
Ej chefer

Sektor

Medelvärde

10-percentil

Median

90-percentil

Ekonomer

Kommunal

42 300

33 800

41 500

52 500

 

Privat

50 500

31 800

47 200

71 000

 

Statlig

42 000

30 500

41 000

54 100

 

 

 

 

 

 

Jurister

Kommunal

42 000

31 300

40 800

54 300

 

Privat

53 000

31 500

48 400

80 600

 

Statlig

42 500

29 400

41 000

56 800

 

 

 

 

 

 

Kommunikatörer

Kommunal

37 100

29 500

36 500

45 000

 

Privat

39 800

27 400

38 500

52 600

 

Statlig

39 800

30 000

39 400

50 000

 

 

 

 

 

 

Personalvetare

Kommunal

39 100

31 200

38 600

47 900

 

Privat

44 400

29 700

42 400

60 950

 

Statlig

38 650

30 100

37 700

49 000

 

 

 

 

 

 

Samhällsvetare

Kommunal

40 400

31 400

39 600

49 850

 

Privat

46 150

31 000

43 900

62 500

 

Statlig

40 500

30 000

39 900

51 500

 

 

 

 

 

 

Systemvetare/IT-akademiker

Kommunal

41 600

33 400

41 100

51 350

 

Privat

48 600

34 100

47 600

62 700

 

Statlig

44 200

34 000

43 600

54 500

 

 

Medellöner per medlemsgrupp alla sektorer (chefer ingår) 

Medlemsgrupp

Chefer ingår

Medellön 2017

Medellön 2018

Ekonomer

49 460

51 700

IT-akademiker/Systemvetare

47 850

49 500

Jurister

49 400

51 250

Kommunikatörer

40 800

41 300

Personalvetare

44 600

45 900

Samhällsvetare

43 450

45 000

 

Källa: Saco Lönesök, Juseks löneenkät