Rekordmånga studenter väljer Jusek

Akademikerförbundet Jusek fortsätter att växa bland studenter. Förbundet har nu drygt 19 000 studentmedlemmar, och antalet betalande medlemmar har under verksamhetsåret ökat med 7,7 procent.

– Studenter är Juseks rötter och därför är det glädjande att fler väljer att bli medlemmar. Att skapa engagemang under studietiden och ge studenterna inflytande och mandat att påverka förbundets utveckling gör oss relevanta, säger Karin Nordin Söderlund, biträdande chef Marknad och kommunikation.

Jusek har aldrig tidigare avslutat ett verksamhetsår med så många medlemmar som år. Förbundet, som har ett brutet verksamhetsår, har nu 19 179 medlemmar. Det kan jämföras med juni 2016, då förbundet hade 16 272 medlemmar. Under detta år har antalet betalande medlemmar ökat med 7,7 procent jämfört med förra året.

Bakom framgångarna ligger utökade satsningar på landets lärosäten i form av ett utvecklat samarbete med studentföreningar. Jusek har under året också lanserat kampanjvideos på temat ”Korridorsliv”, som med ett humoristiskt grepp visat på värdet av att vara med i facket.

– Det är glädjande att så många söker sig till Jusek. Nästa år vill vi flytta fram positionerna ytterligare och om ett nytt förbund bildas tillsammans med Civilekonomerna får vi ytterligare kraft att attrahera studenter, säger Karin Nordin Söderlund.

För mer information, kontakta: 
Karin Nordin Söderlund
karin.nordin@jusek.se 
070- 603 11 07