Personalvetare ställer höga krav på chefen

Personalvetare är nöjda med jobbet, men är den av Juseks utbildningsgrupper som är minst nöjda med sin närmaste chef. Viktigast för att förbättra personalvetarnas arbetsmiljö är utvecklande arbetsuppgifter och låg stress. Jusek offentliggör idag en omfattande kartläggning av personalvetarnas arbetsmiljö..

– Sex av tio personalvetare anser att de har en god arbetsmiljö, men i förhållande till Juseks övriga utbildningsgrupper är det delvis andra faktorer som är avgörande för nöjdheten med arbetet. Det handlar om relationen till närmaste chef, behovet av anställningstrygghet och en väl fungerande lokal löneprocess, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

Nära sex av tio personalvetare är nöjda med sitt arbete. Samtidigt visar kartläggningen att en av fyra personalvetare är mycket stressade och att kvinnor är betydligt mer stressade än män. Bland annat har fler kvinnor sömnproblem och fler anser att arbetet är så krävande att övriga livet påverkas negativt.

– Kartläggningen visar att förekomsten av stress påtagligt påverkar välbefinnandet i arbetet negativt. Under en period tycks det gå att hantera ett eller två stressrelaterade problem, men blir de fler försämras nöjdheten med arbetet snabbt, säger Daniel Lind.

Jämfört med Juseks andra utbildningsgrupper är personalvetarna minst nöjda med sin närmaste chef. Det handlar om otydliga förväntningar, brist på återkoppling och avsaknad av dialog om arbetsbelastning och balans i livet. Utmärkande för personalvetarna är även den centrala betydelse som dialogen med närmaste chef om stressen har för den sammantagna nöjdheten med arbetet.

Juseks arbetsmiljöarbete har som utgångspunkt att det traditionella synsättet bör kompletteras med ett mer positivt perspektiv, där fokus även riktas mot de faktorer som skapar välbefinnande i arbetet. Ett skäl till det är att ett högt välbefinnande gynnar innovation och produktivitet. För personalvetarna är utvecklande arbetsuppgifter den enskilda faktor som påverkar välbefinnandet mest.

– Arbetsmiljön är viktig för våra medlemmar och ett bredare perspektiv krävs för att förstå hur de mår på och av jobbet. Vi ser att personalvetarnas välbefinnande ökar i takt med att de upplever fler positiva aspekter av arbetet. Mindre stress är nödvändigt, men långt ifrån tillräckligt för att förbättra personalvetarnas arbetsmiljö, säger Daniel Lind.

För mer information, kontakta Jusek:
Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek, 070-665 29 90, daniel.lind@jusek.se

Viktigaste arbetsmiljöfaktorer för att förbättra personalvetarnas välbefinnande i arbetet
1. Utvecklande arbetsuppgifter
2. Låg nivå av stress
3. Dialog med närmaste chef om stress och arbetsbelastning
4. En skälig lön som sätts i en fungerande lokal löneprocess
5. Anställningstrygghet
6. Inflytande över vilka kollegor arbetet utförs med

Jusek organiserar ekonomer, jurister, personalvetare, samhällsvetare, kommunikatörer och IT-akademiker (tidigare systemvetare).

Läs hela rapporten, pdf.