Hög stress gör jurister mindre nöjda med jobbet

Jurister tycker att deras kompetens tas tillvara och de är nöjda med sina arbetsuppgifter. Samtidigt brottas yrkesgruppen med höga nivåer av stress, något som gör juristerna mindre nöjda med jobbet.

Jusek offentliggör idag en omfattande kartläggning av juristernas arbetsmiljö och visar vilka faktorer som är viktigast för att förbättra välbefinnandet i arbetet.

– Vi ser att minskad stress är en avgörande åtgärd för att göra jurister nöjdare med sina jobb. Att lära nytt i arbetet, att arbetsgivaren driver verksamheten effektivt och att chefen ger löpande stöd är också centralt för ett högt välbefinnande. Dessa åtgärder förbättrar arbetsmiljön, men är också lönsamma och ofta nödvändiga för att rekrytera nya talanger, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

Juristerna är Juseks mest stressade utbildningsgrupp. En tredjedel av juristerna upplever i hög utsträckning negativ stress. Det bidrar till att var femte jurist har svårt att sova. Nästan fyra av tio anser att arbetet är så krävande att det påverkar övriga livet negativt. Kartläggningen visar även att stressproblemen påtagligt påverkar den totala nöjdheten med arbetet negativt. Genomgående är kvinnor mer drabbade av stressrelaterade problem är män.

Juseks arbetsmiljöarbete har som utgångspunkt att det traditionella synsättet bör kompletteras med ett mer positivt perspektiv, där fokus läggs på det som skapar välbefinnande i arbetet. Ett skäl till det är att ett högt välbefinnande gynnar innovation och produktivitet. Samtidigt ska utbildning löna sig –både i termer av lön och ett utvecklande arbetsinnehåll.

– Arbetsmiljön är viktig för våra juristmedlemmar och ett bredare perspektiv krävs för att förstå hur de mår på och av jobbet. Vi ser även att juristernas välbefinnande ökar i takt med att de upplever fler positiva aspekter av arbetet. Att minska stressen är nödvändigt, men långt ifrån tillräckligt för att förbättra juristernas arbetsmiljö. Arbetsgivarna och vi som fackförbund måste arbeta med båda perspektiven och en viktig förutsättning för detta är att det finns kollektivavtal, avslutar Daniel Lind.

Listan nedan visar de arbetsmiljöfaktorer som är viktigast att prioritera om ambitionen är att öka juristernas välbefinnande i arbetet. 657 jurister som är medlemmar i Jusek ingår i undersökningen.

För mer information, kontakta Jusek:
Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek, 070-665 29 90, daniel.lind@jusek.se

Viktigaste arbetsmiljöfaktorer för att förbättra juristernas välbefinnande i arbetet:
1. Möjlighet att lära nytt i arbetet
2. Arbetet ska vara förenligt med ett aktivt liv i övrigt
3. Rimlig stressnivå
4. Verksamheten bedrivs effektivt
5. Närmaste chef ger löpande stöd
6. Lönen är skälig och avspeglar arbetsinsatsen
7. Inflytande över när arbetet ska utföras

Läs hela rapporten, pdf