Liberalernas budgetsatsning: Positivt med satsningar på alla delar av rättsväsendet

Jusek ser positivt på att centrala delar av rättskedjan får förstärkningar i den satsning som Liberalerna presenterade idag. En sammanhållen politik för de olika myndigheterna är nödvändig för att förbättra Sveriges förmåga att bekämpa brott, och Jusek vill nu se både en långsiktig resursförstärkning och att en helhetssyn präglar rättspolitiken framöver.

– Jusek har under många år pekat på behovet av mer resurser till rättsväsendets olika delar och en sammanhållen politik på området. Vi välkomnar att detta perspektiv nu verkar ha fått genomslag i budgetförhandlingarna och vill nu se att regeringen och samarbetspartierna fortsätter på den inslagna vägen, säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek.

För att utreda och hantera brott måste alla myndigheter i rättskedjan samspela. Samtidigt som mängden ärenden ökar som en följd av de satsningar som har gjorts på polisen vittnar flera myndigheter om resursbrist. Jusek ser därför positivt på att alla delar av rättsväsendet får mer resurser i Liberalernas budgetsatsning.

– Avgörande för att förbättra Sveriges förmåga att bekämpa brott är nu att politiken framöver utgår från en helhetssyn och en långsiktig finansiering, så att alla myndigheter får tillräckliga resurser för att lösa sina uppgifter, säger Sofia Larsen.


För mer information, kontakta Jusek:
Lars Jonsson, pressansvarig, lars.jonsson@jusek.se, 0733- 665 29 55
Anna Nitzelius, rättspolitiskt sakkunnig, Anna.Nitzelius@jusek.se, 070-665 29 40