Jusek tar viktigt steg mot att bilda nytt förbund

I dag röstade Juseks fullmäktige ja till att gå vidare med planerna på att bilda ett nytt förbund tillsammans med Civilekonomerna. Det nya förbundet ska enligt planen bildas den 1 januari 2020. Nu återstår ett fullmäktigebeslut i respektive förbund. Under mötet omvaldes Sofia Larsen till ordförande för Jusek.

– Jusek har nu tagit ett avgörande steg på vägen mot att bilda ett nytt förbund med Civilekonomerna. Tillsammans vill vi bygga ett innovativt fackförbund som ger medlemmarna bästa tänkbara stöd i mötet med framtidens arbetsmarknad. Nu lägger vi grunden för Sveriges vassaste och mest tillgängliga akademikerförbund, säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek.

I dag fattade Jusek det första av två fullmäktigebeslut om att bilda ett nytt förbund tillsammans med Civilekonomerna. Civilekonomerna fattade ett positivt beslut i februari. Ett andra beslut fattas under ett extrainkallat fullmäktige i november. Planen är att ett det nya förbundet ska bildas den 1 januari 2020.

Om ett nytt förbund bildas kommer det att samla 130 000 medlemmar och bli det näst största Sacoförbundet efter Sveriges Ingenjörer. Genom att gå samman vill Jusek och Civilekonomerna bygga ett starkare akademikerförbund som kan rusta medlemmarna för att möta en arbetsmarknad som förändras snabbt. En målsättning med sammanslagningen är att det nya förbundet ska ta ett större ansvar och få en starkare roll både som parts- och samhällsaktör.

– Genom att bilda ett nytt och starkare förbund vill vi flytta fram positionerna på de arenor som påverkar våra medlemmars arbetsliv. Ett viktigt mål är att erbjuda ett ännu bättre och ett mer omfattande stöd till det nya förbundets drygt 100 000 medlemmar, säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek.

För mer information, kontakta:

Lars Jonsson, t f pressansvarig
lars.jonsson@jusek.se
070 - 665 29 55