Jusek och Civilekonomerna blir Akavia

Ett nytt akademikerförbund ser nu dagens ljus. Jusek och Civilekonomerna fattade i dag det slutliga beslutet om att bilda ett nytt förbund. Den 1 januari 2020 slår Akavia upp portarna. Ordförande för det nya förbundet blir Lee Wermelin, som idag har samma roll på Civilekonomerna.

– Tillsammans kan vi bättre driva frågor som är viktiga för alla våra medlemmar. Samtidigt frigör vi resurser för att fördjupa vårt kunnande om våra utbildningsgrupper. Vårt mål är att ge varje individ en bättre utväxling på både sin utbildning och sitt fackliga medlemskap, säger Lee Wermelin, ordförande för Akavia.

Akavia samlar över 130 000 medlemmar som har valt den akademiska vägen. Förbundet blir näst störst inom Saco. De första stegen mot att bilda ett nytt förbund togs 2018. På dagens extra fullmäktige tog Jusek och Civilekonomerna det sista beslutet om att tillsammans skapa ett nytt förbund för akademiker.

Istället för att konkurrera om medlemmar vill det nya förbundet ge jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT- akademiker och kommunikatörer ett ännu bättre stöd i mötet med framtidens arbetsmarknad. Bland annat inrättar Akavia specialisttjänster för förbundets olika professioner. En viktig målsättning för förbundet är att akademiker ska få en bättre utväxling på sin utbildning.

– Att ha investerat i en akademisk utbildning måste löna sig bättre på alla områden som rör yrkeslivet. Beslutet att bilda Akavia innebär startskottet för ett utvecklingsarbete för att finna nya och innovativa sätt att vara ett attraktivt stöd i alla delar av individens karriär, säger Lee Wermelin.

Om nya namnet: AKA för akademi och VIA för väg. Det nya namnet betyder alltså den akademiska vägen. Namnet bygger på löftet att varje medlem ska få utväxling på sin akademiska utbildning genom hela arbetslivet, från studietiden till pensionen.

För mer information:
Lars Jonsson, t f pressansvarig, lars.jonsson@jusek.se, 070-665 29 55