Jusek fortsätter att växa – har nu över 90 000 medlemmar

Akademikerförbundet Jusek slår återigen medlemsrekord. Att fler studenter fortsätter att vara medlemmar när de blir yrkesverksamma är en viktig anledning till ökningen när förbundet nu passerar 90 000 medlemmar.

– Det är glädjande att så många söker sig till Jusek. Vi ser i våra medlemsundersökningar att många väljer oss för att vi kan våra medlemmars professioner, säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek.

Jusek har haft en positiv medlemsutveckling under många år. För första gången någonsin har förbundet idag över 90 000 medlemmar. En viktig anledning till ökningen är att studentmedlemmar väljer att stanna kvar i förbundet när de blir yrkesverksamma. Den senaste medlemsundersökningen visar att den främsta anledningen till att många går med i Jusek är för att förbundet aktivt riktar sig till akademiska professioner.

Den 1 januari planerar Jusek att bilda ett nytt akademikerförbund tillsammans med Civilekonomerna. Om ett nytt förbund bildas kommer det att samla över 130 000 medlemmar och bli det näst största Sacoförbundet efter Sveriges Ingenjörer. Det nya förbundet kommer precis som Jusek att organisera jurister, ekonomer, IT- akademiker, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

– En stark medlemsutveckling för Jusek lägger en bra grund för att det nya förbundet ska kunna flytta fram positionerna på de arenor som påverkar medlemmarnas arbetsliv. Vi vill bygga ett innovativt fack- och professionsförbund som ger medlemmarna bästa tänkbara stöd i mötet med framtidens arbetsmarknad, säger Sofia Larsen.

För mer information, kontakta:
Lars Jonsson, t f pressansvarig
lars.jonsson@jusek.se
070- 665 29 55