Cederquist vinner Justitiapriset 2019

Advokatbyrån Cederquist får Justitiapriset 2019 och Agnes Hammarstrand tilldelas utmärkelsen Årets Justitia. Justitiapriset delas ut till den affärsjuridiska byrå som är bäst på jämställdhet. Det nya priset – Årets Justitia – tilldelas en enskild individ i juristvärlden som gjort särskilda jämställdhetsinsatser. Akademikerförbundet Jusek är huvudsponsor av priset och deltar i juryn som utser vinnarna.

– Karriär på lika villkor för kvinnor och män är en av Juseks viktigaste frågor. Våra medlemsundersökningar visar att många kvinnor på advokatbyråer känner sig missgynnade när det gäller lön, delägarskap och arbetsuppgifter. Justitiapriset är ett sätt att uppmärksamma de advokatbyråer som arbetar aktivt med jämställdhet, säger Sofia Hylander, opinionsbildare på Jusek med ansvar för jämställdhetsfrågor.

Justitiapriset delas ut till den affärsjuridiska advokatbyrå som jobbar bäst med jämställdhet. Syftet med priset är att uppmuntra fler advokatbyråer att arbeta aktivt med jämställdhet och därmed bidra till en mer jämställd advokatbransch. Vinnaren utses genom att deltagande affärsbyråer får besvara en enkät om struktur, kultur och balans som sedan analyseras av jämställdhetsföretaget Add Gender. Efter anonymisering går advokatbyråernas resultat vidare till en jury bestående av namnkunniga och välrenommerade jurister och branschpersoner som genom votering utser en vinnare.

– Det är fantastiskt roligt att branschen är så positiv och nyfiken på Justitiapriset, vars ambition är att med små steg skapa en mer jämställd advokatbransch. Genom arbetet i juryn har jag fått ta del av många goda exempel på jämställdhetsarbete som jag hoppas får stor spridning i branschen, säger Jenny Kallerman, vice ordförande Jusek och ledamot i Justitiaprisets jury.

Intresset för att delta har varit stort, 15 affärsjuridiska byråer deltog i årets tävling. Vinnare av Justitiapriset 2019 blev advokatbyrån Cederquist med motiveringen:

”Byrån har i årets tävling utmärkt sig genom att visa på hur arbetet för ökad jämställdhet har genomsyrat alla delar av byråns verksamhet. Snarare än med bara ord utan i konkret handling har man drivit jämställdhetsarbetet. Byrån har satt upp mätbara mål och följt upp dessa. Ett exempel är byråns jämställdhetsperspektiv vid teamsammansättningen, något som är avgörande för en medarbetares situation på en advokatbyrå. Ett annat exempel är byråns föräldraersättningspolicy som ger incitament för ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten. Byrån är ett föredöme för hela branschen i sitt jämställdhetsarbete.”

Årets Justitia 2019 – en ny priskategori – tilldelas Agnes Hammarstrand, partner på advokatbyrån Delphi, med motiveringen:

”Årets Justitia är en framträdande röst för jämställdhet i en mansdominerad bransch. Hon har själv spräckt glastaket och använder sin plattform för att lyfta frågan om en mer jämställd advokatbransch. Ända sedan studenttiden har Årets Justitia engagerat sig i jämställdhetsfrågor och det engagemanget har fortsatt under hela hennes karriär. Hon är en förebild för många unga kvinnor. Årets Justitia visar att man kan kombinera ideellt engagemang för värderingar man tror på tillsammans med en karriär inom byråbranschen.”

Mer om Justitiapriset
Justitiaprisets jury 2019 består av Louise Meijer, riksdagsledamot och Justitiaprisets grundare, Mari Heidenborg, justitiekansler, Mats Anderson, justitieråd, Maria Ingelsson, chefsjurist, Tove Lindgren, adjunkt i civilrätt och Jenny Kallerman, bolagsjurist och vice ordförande Jusek.

Läs mer om Justitiapriset

Mer om Juseks jämställdhetsarbete
Jusek ställer återkommande frågor om karriär och familj till medlemmar anställda på advokatbyrå. Resultaten från den senaste undersökningen visar att 43 procent av kvinnorna upplever sig missgynnade när det gäller arbetsuppgifter och drygt 30 procent anser sig missgynnade i fråga om lön och delägarskap. Läs rapporten: ”Karriär på lika villkor för advokater”

För mer information, kontakta:

Sofia Hylander - jämställdhetsansvarig opinionsbildare
070-665 29 23
sofia.hylander@jusek.se

Jenny Kallerman - vice ordförande Jusek och ledamot i Justitiaprisets jury
070- 607 54 88
jenny.kallerman@gmail.com

Sofia Andersson - ordförande Justitiapriset
076-295 30 01
sofia@justitiapriset.se