Bara en av tre tror på rättspolitiken

Medborgarnas förtroende för rättsväsendet är högt men bara en av tre tror att politikerna fattar rätt beslut för rättsväsendet. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Jusek.

– Det låga förtroendet för rättspolitiken är ett underbetyg för våra förtroendevalda. Nu behöver politikerna ta gemensamt ansvar för en hållbar styrning och finansiering av rättsväsendet. Det håller inte att bara satsa på polisen när åklagare och domare går på knäna, säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek.

På uppdrag av Jusek har Sifo frågat allmänheten om förtroendet för rättspolitiken och rättsväsendet. Bara en dryg tredjedel, 34 procent, uppger att de har stort förtroende för att våra folkvalda fattar beslut som förbättrar rättsväsendet. Varannan uppger att de har litet förtroende för rättspolitiken.

Inom kort presenterar Jusek ett rättspolitiskt program med förslag för den långsiktiga styrningen av rättsväsendet.

– Vi ser tre nödvändiga steg för att stärka medborgarnas förtroende för rättspolitiken. För det första vill vi se en parlamentarisk kommitté där riksdagspartierna enas om långsiktiga riktlinjer för rättsväsendet. För det andra vill vi se större fokus på rättskedjan i regleringsbreven. För det tredje vill vi att stora satsningar föregås av en konsekvensanalys som tar hänsyn till hur andra myndigheter i rättskedjan påverkas, säger Sofia Larsen.

Mer information om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade onlinepanel. 1007 intervjuer samlades in bland svenska allmänheten 18–79 år under tidsperioden 15–22 oktober 2019. Följande fråga ställdes:
Hur stort eller litet förtroende har du för att politiker fattar beslut som förbättrar rättsväsendet?

Mycket stort ----------------- 2
Ganska stort ----------------- 32
Ganska litet ----------------- 38
Mycket litet ----------------- 16
Tveksam, vet ej -------------- 11