Ny lönestatistik för akademiker: Kvinnor går miste om 3 100 kronor varje månad

Efter att faktorer som påverkar lönen rensats bort tjänar kvinnor i Juseks medlemsgrupper 3 100 kronor mindre än män, varje månad. I privat sektor är löneskillnaderna störst. Det framgår av ny lönestatistik som Jusek presenterar inför Internationella kvinnodagen.

– Vår statistik visar att det finns oförklarade löneskillnader för högutbildade kvinnor med en stark position på arbetsmarknaden. Skillnaderna mellan sektorerna kan bero på att lokal facklig närvaro saknas på många håll i privat sektor och att alla inte omfattas av kollektivavtal. Frånvaro av till exempel föräldralön kan göra att löneskillnaderna blir större, säger Maria Arrefelt, förhandlingschef privat sektor på Jusek.

Nya siffor från Jusek visar på stora löneskillnader mellan män och kvinnor trots justering för faktorer som påverkar lönen. Löneskillnaden är rensad för effekter av erfarenhet, sektor, befattning, bransch, deltid och geografi. Resultatet är en löneskillnad på 3 100 kronor varje månad, vilket innebär ett lönegap på fem procent.
Störst är löneskillnaderna bland ekonomer. Minst är de bland samhällsvetarna. Siffrorna bygger på lönestatistik från över 28 000 jurister, ekonomer, kommunikatörer, personalvetare, samhällsvetare och systemvetare som är medlemmar i Jusek. Löneskillnaderna skiljer sig också åt i olika sektorer. De är klart större i privat sektor jämfört med i offentlig. I privat sektor är gapet uppemot åtta procent, inom kommunerna är gapet bara två procent.

Analyser som Jusek har genomfört pekar på att kvinnor har mer att vinna på att ha lönesamtal än män. Medlemmar som har haft lönesamtal har en högre lön än de som inte har haft det, och vinsten för kvinnor är mer än dubbelt så stor för kvinnor som för män.

- Resultaten pekar på att kvinnor har mycket att vinna på att ha lönesamtal. Det tar inte bort hela gapet, men det bidrar till att löneskillnaderna minskar. För de arbetsgivare som vill rekrytera och behålla duktiga medarbetare är könsneutrala löner en självklarhet, säger Lena Emanuelsson, förhandlingschef offentlig sektor på Jusek.

Se tabeller för resultaten nedan.

För mer information, kontakta Jusek:
Maria Arrefelt, förhandlingschef privat sektor, 070-665 29 64, maria.arrefelt@jusek.se
Lena Emanuelsson, förhandlingschef offentlig sektor, 070-665 29 43 lena.emanuelsson@jusek.se

Tabeller löneskillnader män och kvinnor

Statistiken bygger på lönestatistik från över 28 000 Jusekmedlemmar. Även chefer ingår i underlaget.

Lönegap mellan män och kvinnor per utbildningsgrupp
Justering har gjorts utifrån följande lönepåverkande faktorer: erfarenhet (år sedan examen), sektor, befattning, bransch, deltid och geografi. Detta gör att den återstående skillnaden i genomsnittlig lön mellan kvinnor och män inte beror av eventuella skillnader inom ovan nämna faktorer.

Grupp Justerat lönegap, i kronor Justerat lönegap, i procent
Alla -3 117 kr -5%
Jurister -2 796 kr -4,68%
Ekonomer  -4 640 kr -6,72%
IT-akademiker (systemvetare) -2 584 kr -4,55%
Personalvetare -2 368 kr -4,1%
Samhällsvetare -2 111 kr -3,82%
Kommunikatör
-1 174 kr (signifikant på 90 %- nivå)

   -2,88% (signifikant på 90%- nivå)

 

 

 

Snittlöner per utbildningsgrupp – inte justerade för lönepåverkande faktorer

Grupp Mäns ojusterade snittlön Kvinnors ojusterade snittlön Kvinnors lön av mäns i procent
Alla  52 735 kr 46 905 kr 89%
Jurister 55 938 kr 48 930 kr 87%
Ekonomer  56 783 kr 48 440 kr 85%

IT-akademiker (systemvetare)
50 624 kr 47 621 kr 94%
Personalvetare 49 332 kr 45 100 kr 91%

Samhällsvetare
47 984 kr 43 301 kr 90%
Kommunikatör 41 945 kr 41 350 kr 99%

 

Löneskillnader mellan män och kvinnor per sektor

Justering har gjorts utifrån följande lönepåverkande faktorer: erfarenhet (år sedan examen), sektor, befattning, bransch, deltid och geografi. Detta gör att den återstående skillnaden i genomsnittlig lön mellan kvinnor och män inte beror av eventuella skillnader inom ovan nämna faktorer.

Sektor Justerat lönegap i kronor Justerat lönegap i procent
Privat sektor -5 119 kr -7,87%
Statlig sektor -1 503 kr -2,73%
Kommunal sektor  -1 124 kr -2,01%
Landsting -1 494 kr -2,9%

 

Snittlöner per sektor – inte justerade för lönepåverkande faktorer

Sektor Mäns ojusterade snittlön Kvinnors ojusterade snittlön Kvinnors lön av mäns i procent
Privat sektor 57 903 kr 51 536 kr 89%
Statlig sektor 47 550 kr 43 954 kr 92%
Kommunal sektor 46 241 kr 42 872 kr 93%
Landsting 49 089 kr  45 563 kr 93%
Svenska kyrkan 48 620 kr 43 834 kr 90%