Välkommen till Popinion 2019

Boka in dig på Popinion 2019 - en eftermiddag fylld med inspiration och kompetensutveckling för dig som är intresserad av kommunikation & opinionsbildning. Ta gärna med en vän eller kollega!

Boka in dig på Popinion 2019 - en eftermiddag fylld med inspiration och kompetensutveckling för dig som är intresserad av kommunikation & opinionsbildning. Ta gärna med en vän eller kollega!

STOCKHOLM 2019-04-11
Playhouse Teater, Drottninggatan 71A

PROGRAM
12:30 - Registrering
13:00 - Välkommen
13:15 - Andris Zvejnieks - Det hjärnvänliga kommunikativa ledarskapet
14:15 - Fika
14:45 - Jonna Bornemark - En uppgörelse med pedanternas världsherravälde
15:45 - Paus
16:00 - Sirpa Franzén - Strategi och krishantering
17:00 - After Work med snacks och alkoholfri dryck

TALARE
Andris Zvejnieks - Det hjärnvänliga kommunikativa ledarskapet

Vill du få handfasta och inspirerande tips på hur du ska nå fram med dina budskap? Andris Zvejnieks tar avstamp i modern hjärnforskning och beteendestudier och går igenom vad du behöver känna till om hjärnan och ger sedan konkreta råd om vad som tränger igenom informationsbruset.

Andris Zvejnieks har en fil kand från Uppsala Universitet, med inriktning på statskunskap och information. Idag är han delägare och senior partner i Stratvise och kursledare i Communication management på Berghs School of Communication. Han har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta strategiskt med kommunikation och ledarstöd i organisationer, offentlig sektor och företag och kombinerar sin erfarenhet med effektiva metoder, baserade på forskning om motivationsfaktorer och människors drivkrafter.

Jonna Bornemark - En uppgörelse med pedanternas världsherravälde
Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke. Jonna Bornemarks uppmaningar att bjuda mikromotstånd mot förpappringen av mellanmänskliga yrken har fått stort gehör över hela landet och hennes bok, Det omätbaras renässans, diskuteras flitigt.

Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Sensommaren 2018 släpptes boken Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde. Hon medverkar regelbundet i Sveriges Radios Filosofiska rummet och 2017 var hon värd för Sommar i P1.

Sirpa Franzén - Strategi och krishantering
Människor emellan, före och efter att krisen kommit. Sirpa delar med sig av sina viktigaste och mest dyrköpta erfarenheter kring det. Lär er hur man bygger upp ett starkt förtroendekapital i fredstider tillsammans med praktiska råd och tips att stå pall för när det stormar.

Sirpa har lång erfarenhet av att utveckla press- och PR-arbete i stora organisationer såsom Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och E.ON. Hon har ansvarat för pressarbete, kriskommunikation och även lanseringen av Säpo på Twitter. Idag är Sirpa kommunikationschef på säkerhetsföretaget Vesper Group som skyddar företag, myndigheter och privatpersoner både i Sverige och högriskländer.

Varmt välkomna,
Professionsföreningen för kommunikatörer och Jusek

Anmäl dig här

Vi vill understryka att anmälan är bindande, vilket innebär att du behöver avanmäla dig om du skulle få förhinder. Avanmälan gör du via bekräftelsen.