Tjänstepension för föräldralediga

Du tjänar fortfarande in till din allmänna pension under din föräldraledighet eftersom den är pensionsgrundande. Många arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal betalar också in till din tjänstepension under föräldraledigheten.

De flesta arbetsgivare med kollektivavtal betalar i olika omfattning in till tjänstepensionen även när du är föräldraledig på hel- eller deltid. Observera att uttag av föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning (vab) krävs. Kontakta din arbetsgivare för att få information om hur det fungerar inom din kollektivavtalade tjänstepension.

  • Inom den privata sektorn kan inbetalningen till din tjänstepension minska vid deltid eller om du är hemma utan föräldrapenning. Kontakta din arbetsgivare för att få information om hur det fungerar inom den kollektivavtalade tjänstepensionen som du omfattas av.
  • Inom det statliga avtalet betalas tjänstepension in även vid obetald föräldraledighet och deltid (gäller PA16, för dig som är född 1988 eller senare) kolla med
  • Som kommun- och landstingsanställd får du insättning till tjänstepensionen oavsett om du tar ut ersättning från Försäkringskassan eller inte, men föräldraledigheten måste ske med stöd av föräldraledighetslagen.

Är du anställd hos en arbetsgivare utan kollektivavtal måste du själv komma överens med denne om vad som ska gälla när du är föräldraledig.

Föräldraledighet och allmän pension

Vid uttag av föräldrapenning från Försäkringskassan fortsätter du att tjäna in till din allmänna pension, precis som under tiden du arbetar eftersom föräldrapenningen är pensionsgrundande.

Utöver det så får den förälder som tjänar minst även extrapengar till sin pension under barnets första fyra år. Extrapengarna kallas pensionsrätt för barnår och är ett sätt att kompensera föräldrar ekonomiskt för det inkomstbortfall som föräldraledighet eller deltidsarbete kan innebära. Pensionsrätten beräknas automatiskt och syns i det orangea kuvertet för aktuellt år.

Det är även möjligt att föra över premiepensionen till den partner som tjänar minst för att utjämna eventuell inkomstskillnad under föräldraledigheten. Läs mer på www.pensionsmyndigheten.se