Tjänstepension för dig i privat sektor

För dig som jobbar inom privat sektor finns det olika tjänstepensionslösningar beroende på vilken arbetsgivare du har. Många arbetsgivare har kollektivavtal och i och med det en kollektivavtalad tjänstepension. Många företag utan kollektivavtal avsätter också pengar till tjänstepension men de är ofta sämre än den kollektivavtalade.

Nedan listas vanliga tjänstepensionsplaner för Juseks medlemmar. Läs mer genom att följa länkarna. Genom de organisationer som förvaltar tjänstepensionsplanerna kan du välja hur pengarna placeras, något som kan ha betydelse för din kommande pension.

Fem snabba om ITP på ptk.se

Pensionsskolan på ptk.se

Om du inte hittar det tjänstepensionsavtal du omfattas av kontakta medlemsrådgivningen.

ITP 
ITP 1 2019
ITP 2 2019
BTP (bank) 
FTP (försäkring) 
KTP PTK- KFO (civilsamhälle, idéburna och kooperativa företag) 
KTP Folksam Akademikerförbunden-KFO 
KFO- Handels 

Läs mer om den kollektivavtalade tjänstepensionen på ptk.se

Tjänstepension som inte är kollektivavtalad

Tjänstepension som inte är kollektivavtalad kan antingen grunda sig på ett enskilt avtal mellan dig och din arbetsgivare eller som en ensidigt utgiven förmån av arbetsgivaren. I det senare fallet hänvisas ofta till en personalhandbok där en tjänstepensionspolicy ingår. Att en förmån är ensidigt utgiven betyder att arbetsgivaren beslutar självständigt att denne ska betala tjänstepensionspremier och riskförsäkringar till dig som anställd. Jusek kan inte påverka sådana tjänstepensionspolicier. 

En av fem privatanställda tjänstemän arbetar på företag utan kollektivavtal. Tillhör du en av dem riskerar du att få flera tusen kronor lägre pension än anställda med kollektivavtalad tjänstepension. Skillnaden är så stor att man kan säga att kollektivavtalad tjänstepension är originalet och alternativen är dåliga plagiat.

Läs mer om vad du som anställd ska uppmärksamma om du arbetar hos en arbetsgivare som erbjuder en ensidigt utgiven tjänstepension. 

Anställning utan kollektivavtal

information om alternativ ITP 2019 från PTK