Tjänstepension

Tjänstepension kan du få utöver den allmänna pensionen. De flesta har en tjänstepension via jobbet och det är arbetsgivaren som betalar för den.

Observera! Rådgivningstjänsten gäller dig som arbetar inom privat sektor och har kollektivavtal

Tjänstepensionen grundas antingen på ett kollektivavtal mellan din arbetsgivare och ditt fackförbund (kollektivavtalad tjänstepension) eller på ett individuellt avtal mellan dig och din arbetsgivare.

Tjänstepensionen är mycket betydelsefull eftersom den kompletterar den allmänna pensionen och ger pension för lönedelar där den allmänna pensionen inte ger ersättning, det vill säga även för det du tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp.

Tjänstepensionen bygger på hur mycket du tjänar under ditt arbetsliv. Om du minskar din arbetstid och lön kan tjänstepensionen minska och tvärtom
Tjänstepension är uppskjuten lön – pengar som du avstår idag, som arbetsgivaren i stället betalar in till din pension. Tjänstepensionen innehåller dessutom försäkringar som tryggar din privatekonomi både under och efter arbetslivet såsom sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring.