Flexpension/delpension statlig sektor

Du som är statligt anställd har genom pensionsavtalet PA16 möjlighet att ansöka om att gå ner i tid de sista åren före pension. Olika regler gäller för de som är född 1988 eller senare och de som är födda 1987 och tidigare

Född 1988 eller senare

För dig som är född 1988 eller senare betalar arbetsgivaren in 1.5 procent av din lön till Ålderspension flex (ibland kallad Kåpan flex). Du kan antingen använda Ålderspension flex för att gå ner i arbetstid de sista åren (efter överenskommelse med din arbetsgivare) eller ta ut den samtidigt som de andra delarna i Pensionsavtal 16 (PA16) när du går i pension.

Du kan tidigast börja ta ut Ålderspension flex från 61 år och pensionen utbetalas livsvarigt.

Se ytterligare information på www.spv.se

Född 1987 och tidigare

För dig som är född före 1988 finns möjlighet till delpension från det att du fyller 61 år. Det är din arbetsgivare som beslutar om du kan få delpension. Ansökan gör hos din arbetsgivare.

Se ytterligare information på www.spv.se