Flexpension Privat sektor

Olika kollektivavtal/branscher har kommit olika långt när det gäller flexpension/deltidspension, det extra tillskottet till tjänstepensionen.

Flexpension innebär en ökad pensionsavsättning, angiven som en procentsats av din pensionsmedförande lön. Den extra pensionen betalas in till din individuella tjänstepension. Om du exempelvis omfattas av ITP 2, förmånsbestämd tjänstepension, betalas pensionen in till din ITPK. Om du omfattas av ITP 1 så ökas tjänstepensionsavsättningen månatligen med den angivna procentsatsen till ditt befintliga ITP 1 val.

Trappa ner arbetstiden

Flexpension innebär också att du kan ansöka om att trappa ned arbetstiden i slutet av yrkeslivet. Beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av kan det ske från 60 år eller 62 år. Du behöver inte ansöka om att gå ner i arbetstid om du inte vill. Det extra tillskottet som har betalats in till tjänstepensionen är dina oavsett.

Olika kollektivavtal har olika regelverk för att nyttja möjligheten att arbeta färre timmar. De flesta kollektivavtal anger möjlighet att åtminstone gå ner och arbeta 80 procent eller att du kommer överens med din arbetsgivare om annan lösning. Arbetsgivaren har dock rätt att avslå din ansökan om att gå ner i arbetstid om det skulle innebära betydande störningar i verksamheten. Kontakta i så fall medlemsrådgivningen så kan Jusek förhandla med arbetsgivaren.

Vill du gå ner i arbetstid så titta i ditt kollektivavtal om det finns någon skrivning om flex- eller deltidspension. Om du har svårt att tolka avtalet, kontakta medlemsrådgivningen.

Kollektivavtal med flexpension/deltidspension

Flexpension i tjänsteföretag, översiktlig information
Flexpension i tjänsteföretag, fördjupad information
IDEAs tjänstemannaavtal
Arbetsgivaralliansens avtal