Delpension/särskild avtalspension kommunal och landstingskommunal sektor

Du och din arbetsgivare kan komma överens om en så kallad särskild avtalspension (delpension). Särskild avtalspension kan vara både hel eller partiell. Att få särskild avtalspension beviljad är ingen rättighet, men alla har möjlighet att ansöka och förhandla om särskild avtalspension.

Du och din arbetsgivare kan fritt komma överens om vad som ska gälla. Det ni ska komma överens om är delpensionens omfattning (hel eller delvis), från vilken tidpunkt och fram till när (längst till och med den månad då du fyller 67 år), delpensionsnivå, det vill säga hur stor kompensation du får för lönebortfallet som uppstår med anledning av arbetstidsminskningen, om den avgiftsbestämda ålderspensionen ska slutbetalas eller inte, om din delpension ska samordnas med andra förvärvsinkomster som du kan tänkas få under samma period.

Kontakta medlemsrådgivningen

Om frågan om särskild avtalspension uppkommer kontakta gärna Juseks medlemsrådgivning för att diskutera villkoren med en ombudsman.