Flexpension/deltidspension

Flexpension, ålderspension flex eller deltidspension som den också kan kallas, är ett extra tillskott till den kollektivavtalade tjänstepensionen. Den ger möjlighet att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet.

Flexpension innebär att du kan ansöka om att trappa ned arbetstiden i slutet av yrkeslivet. Tanken är att du ska kunna arbeta färre antal timmar och använda det extra pensionstillskottet som kompensation för den minskade månadslönen.

Du bör dock vara medveten om att minskad arbetstid kan påverka vissa försäkringar. Exempelvis vid sjukdom eller arbetslöshet beräknas ersättningen på den lägre lönen.

Flexpension finns inte i alla/ samtliga? kollektivavtal utan olika branscher respektive arbetsmarknadssektorer har kommit olika långt när det gäller det extra tillskottet till tjänstepensionen.

Det här gäller för statlig sektor

Det här gäller för kommunal och landstingskommunal sektor

Det här gäller för privat sektor