Allmän pension

Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning. Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever.

Du tjänar in allmän pension hela livet men bara på lön upp till en viss nivå (42 031 kr/mån 2018). Det är 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar (upp till maxnivån) som avsätts till den allmänna pensionen. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen som är den del som du själv kan placera.

Om du är född mellan 1938-1953 kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension.

Läs mer om den allmänna pensionen på Pensionsmyndigheten

Orangea kuvertet

Varje år får du det orangea kuvertet, ett årsbesked med prognos som visar vad du har tjänat in och vad du förväntas få i pension om du arbetar till en viss ålder. 

Det är antalet yrkesverksamma år, din inkomst och hur du valt att placera premiepensionsdelen som avgör det slutliga beloppet. 

På Min Pension Min Pension kan du göra en egen pensionsprognos.