Privat sektor

Det är alltid de enskilda förbundens uppgift att förhandla om lön, uppsägningar och andra anställningsvillkor. Inom privat sektor förhandlar Jusek oftast i samverkan med andra Sacoförbund.

Här har vi listat vilka organisationer Jusek samverkar med beroende på vilken typ av frågor det rör sig om.

PTK

PTK är en facklig arbetsmarknadspart och består av 27 fackförbund, som tillsammans arbetar för att privatanställda tjänstemän ska ha ett tryggt arbetsliv och en bra pension. Det gör de genom att förhandla kollektivavtal och utbilda inom områdena pension, försäkring, omställning, inflytande och arbetsmiljö. PTK representerar 880 000 medlemmar i privat sektor och över 2 miljoner anställda omfattas av deras kollektivavtal.

Sveriges Ingenjörer och Civilekonomerna

I kollektivavtalsförhandlingar om lön och allmänna anställningsvillkor varierar förhandlingsarbetet över de olika kollektivavtalsområden där våra medlemmar arbetar. Inom branscherna bank, försäkring och IT har vi partsställning, tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Civilekonomerna. Därför har vi ett nära samarbete med dessa förbund. Inom industrin är det Sveriges Ingenjörer som företräder akademikerkollektivet i stort.

Akademikerförbunden 

Akademikerförbunden inom handel och tjänster består av 13 Saco-förbund. Tillsammans arbetar de för goda karriärs-, arbets- och anställningsvillkor för akademiker inom handels- och tjänsteområdet. Akademikerförbunden samverkar främst genom att träffa centrala och lokala kollektivavtal om löner och anställningsvillkor. De ska även stödja och utveckla arbetet inom Saco-förbundens gemensamma lokala akademikerföreningar på arbetsplatserna.

TCO-förbund 

Inom flera branscher förekommer också samarbete med de TCO-förbund som har medlemmar på samma arbetsplatser som Jusek och övriga akademikerförbund. Samförhandlingar sker till exempel med Unionen när flera av kollektivavtalen inom handel- och tjänstesektorn ska omförhandlas.

Arbetsgivare

Inom privat sektor finns det i princip en arbetsgivarorganisation per bransch. Därför kallas de flesta arbetsgivarorganisationer även för branschförbund.

De flesta arbetsgivarorganisationerna är medlemmar i paraplyorganisationen Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv är den ledande företrädaren för större delen av det svenska näringslivet. De 50 medlemsorganisationerna har sammanlagt drygt 54 000 medlemsföretag med omkring 1,5 miljoner anställda. Bland medlemsorganisationerna finns bland annat Almega (tjänste- och IT-sektorn), Teknikarbetsgivarna (verkstadsindustrin) och FAO (försäkringsbranschen).

Fristående arbetsgivarorganisationer

Andra arbetsgivarorganisationer är dock fristående från Svenskt Näringsliv. Det gäller till exempel BAO – som organiserar de flesta banker i Sverige – och Idea, som organiserar ideella organisationer. Inte heller KFO är medlem i Svenskt Näringsliv. KFO organiserar kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser.

En annan stor självständig företagarorganisation är Företagarna som ger stöttar företag i arbetsgivarfrågor. Dock tecknar Företagarna inga kollektivavtal och hör därför inte till arbetsmarknadens parter.