Samarbetsorganisationer

På svensk arbetsmarknad finns ett antal olika organisationer. Det är vanligt att dessa organisationer samverkar, både inom privat, kommunal och statlig sektor. Här hittar du mer information om dessa organisationer och vilka som verkar inom just din sektor.

Saco

Jusek ingår i Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation. Det är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 23 självständiga fackförbund för akademiker. Medlemsförbunden samverkar med Saco i samhällspolitiska frågor. De agerar dock själva eller i samverkan med andra förbund i frågor om till exempel lön, pension och övriga anställningsvillkor.

Arbetsgivare

Även arbetsgivarsidan är organiserad inom ett antal organisationer och branschförbund. Inom offentlig sektor är det huvudsakligen två arbetsgivarorganisationer; Arbetsgivarverket i den statliga sektorn och Sveriges Kommuner och Landsting i den kommunala sektorn. Inom privat sektor är arbetsgivarorganisationerna betydligt fler.