Juseks stadgar

Här hittar du de stadgar som ligger till grund för vårt arbete.

Vår verksamhet utövas genom fullmäktige, förbundsråd, förbundsstyrelse, sektioner, professionsföreningar, fokusgrupper, lokalföreningar, lokalombud samt förbundets kansli. Hela arbetet grundar sig i våra stadgar, som du kan ladda ner som pdf:

Juseks stadgar »