Juseks kansli

Jusek finns på tre platser: i Stockholm med ett centralt kansli samt i Göteborg och Malmö med varsitt regionkontor.

I Stockholm har Jusek drygt 90 anställda fördelade fem olika avdelningar:

  • Offentliga förhandlingsavdelningen
  • Privata förhandlingsavdelningen
  • Samhällspolitiska avdelningen
  • Marknad och kommunikation
  • Administrativa avdelningen

Jusek har en vd och en vd-stab med HR och internservice. Kansliet hanterar det dagliga arbetet med exempelvis stöd till medlemmar och förtroendevalda.

Verksamheten består bland annat av Medlemsrådgivning, som ger snabba svar kring arbetsrätt, löner och anställningsvillkor.

Vidare finns här Medlemsservice som svarar på frågor om medlemskap, avgifter och registerändringar. Dessutom erbjuder Jusek försäkringar.

På regionkontoren i Göteborg och Malmö arbetar totalt sex ombudsmän.

Juseks organisationsschema 

Juseks ledningsgrupp

Var vänlig och uppge fotografen, Olof Holdars namn vid publicering. Om inte annat anges.


Magnus Hedberg 
VD
magnushedberg.tif »

Lena Emanuelsson
Förhandlingschef
Offentlig sektor
Lena E.tif »


Ulrica Herrlin
Administrativ chef
ulrikaherrlin.tif »


Daniel Lind
Samhällspolitisk chef
Daniel Lind.tif »


Maria Arrefelt 
Förhandlingschef
Privat sektor
maria.tif »

Jeanette Isehag 
HR-chef
JeanetteI.jpg »


Elsa Saboonchi
Chef Marknad och kommunikation
ElsaS.tif »