Professionsförening för dig som är IT-akademiker

Här hittar du som är IT-akademiker/systemvetare information om din professionsförening. Du kan läsa om föreningens arbete och uppdrag samt se vilka som har valts till representanter för din förening. Välkommen!

Sju systemvetare har valts till styret för din professionsförening. Deras uppdrag är att ta fram förslag och underlag till olika debattartiklar, aktiviteter och undersökningar som kan intressera dig som är systemvetare.

Styret agerar dessutom bollplank till vår förbundsstyrelse. Föreningen har även till uppdrag att aktivt jobba med professionsutveckling och opinionsbildning.

bild-fredin-round-200.png

Anna-Lena Fredin 
Systemutvecklare, Unit 4, Göteborg

round-annica.png

Annica Tryding
Processansvarig, Skånes Läns landsting, Lund

round-helena.png
Helena Folkow
Projektledare Curago, Mölndal

round-anngelica.png
Anngelica Kristoferqvist
projektassistent,Umeå universitet, Umeå

round-fredrik.png

Fredrik Ringblom 
Förste forskningsingenjör, Hässelby

round-martin.png

Martin Koch
Konsult, Saltsjö-Boo

Vill du komma i kontakt med professionsföreningen för IT-akademiker?

Mejla Ingrid Krogius ansvarig tjänsteman för professionsföreningen för IT-akademiker.