Professionsförening för dig som är IT-akademiker

Här hittar du som är IT-akademiker/systemvetare information om din professionsförening. Du kan läsa om föreningens arbete och uppdrag samt se vilka som har valts till representanter för din förening. Välkommen!

Sju systemvetare har valts till styret för din professionsförening. Deras uppdrag är att ta fram förslag och underlag till olika debattartiklar, aktiviteter och undersökningar som kan intressera dig som är systemvetare.

Styret agerar dessutom bollplank till vår förbundsstyrelse. Föreningen har även till uppdrag att aktivt jobba med professionsutveckling och opinionsbildning.

 

Anna-Lena Fredin 
Systemutvecklare, Unit 4, Göteborg

Annica Tryding
Processansvarig, Skånes Läns landsting, Lund

Helena Folkow
Projektledare Curago, Mölndal

 

 

 

 

 

Anngelica Kristoferqvist, Studievägledare , Umeå

Fredrik Ringblom, Förste forskningsingenjör, Hässelby

Martin Koch, Konsult, Saltsjö-Boo

 

 

Vill du komma i kontakt med professionsföreningen för IT-akademiker?

Mejla Ingrid Krogius ansvarig tjänsteman för professionsföreningen för IT-akademiker.