Professionsförening för dig som är personalvetare

Välkommen till vår professionsförening för personalvetare! Här kan du som jobbar inom HR läsa om föreningens uppdrag och arbete. Dessutom kan du se vilka som har valts till representanter för din förening.

Fem personalvetare sitter i styret för din professionsförening. Deras uppgift är att agera bollplank till vår förbundsstyrelse. Dessutom jobbar föreningen med professionsutveckling och opinionsbildning.

Professionsföreningen har även till uppgift att ta fram förslag och underlag till olika aktiviteter, undersökningar och debattartiklar som kan intressera dig som är personalvetare.

 


Helén Almroth
HR-konsult


Jasmina Berberovic
HR-ansvarig Statens Geotekniska Institut, Linköping


Anna Arkelius
HR-strateg, Stockholm


Mona Bjurén
Enhetschef Lön och förmåner, Nynäshamns kommun


Malin Axberg
Personalspecialist, Hyresgästföreningen riksförbundet, Stockholm

 

 

 

 

 

 

Lennart Stenberg
Pensionerad HR-chef med erfarenhet från svensk och internationell tillverkningsindustri.

Vill du komma i kontakt med professionsföreningen för personalvetare/HR?

Mejla Elisabeth Fredriksson, ansvarig tjänsteman för professionsföreningen på jusek.