Professionsförening för dig som är personalvetare

Välkommen till vår professionsförening för personalvetare! Här kan du som jobbar inom HR läsa om föreningens uppdrag och arbete. Dessutom kan du se vilka som har valts till representanter för din förening.

Tre personalvetare sitter i styret för din professionsförening. Deras uppgift är att agera bollplank till vår förbundsstyrelse. Dessutom jobbar föreningen med professionsutveckling och opinionsbildning.

Professionsföreningen har även till uppgift att ta fram förslag och underlag till olika aktiviteter, undersökningar och debattartiklar som kan intressera dig som är personalvetare.

 

round-anna.png

Anna Arkelius
HR-strateg, Stockholm

round-jasmine.png

Jasmina Berberovic
HR-ansvarig Statens Geotekniska Institut, Linköping

round-malin.png
Malin Axberg

Personalspecialist, Hyresgästföreningen riksförbundet, Stockholm

 

Vill du komma i kontakt med professionsföreningen för personalvetare/HR?

Mejla Marcus Henningsson, ansvarig tjänsteman för professionsföreningen på jusek.