Professionsförening för dig som är jurist

Välkommen till professionsföreningen för dig som är jurist! Här kan du se vilka som har valts till representanter för din förening. Dessutom kan du läsa om föreningens arbete för att utveckla ditt yrke.

Professionsföreningen för dig som är jurist jobbar bland annat med att ta fram förslag och underlag till undersökningar, aktiviteter och debattartiklar som kan intressera dig som jurist. Den fungerar även som ett bollplank för vår förbundsstyrelse.

Föreningen jobbar även aktivt med opinionsbildning och professionsutveckling. Här hittar du de sju jurister som har valts till styret för professionsföreningen under 2019:

Therese Johansson, Jurist på Familjens jurist i Halmstad

bild-dummy-round-200.jpg

Sebastian Földes, Bolagsjurist, Securitas Sverige AB, Stockholm

Tünde Mittak, juridisk utredare på Folkhälsomyndigheten Lovisa Lundström, arbetssökande
Helena Meier, förbundsjurist SKL Roland Zetoun, processförare vid Svea Ekonomi

Salima Habon Hassan Elmi

 

 


Vill du komma i kontakt med professionsföreningen för jurister?

Mejla Catharina Klåvus, ansvarig tjänsteman för professionsföreningen för jurister.