Professionsförening för dig som är ekonom

Här hittar du information om vår professionsförening för dig som är ekonom. Du kan läsa om föreningens uppdrag samt se vilka som representerar din professionsförening. Välkommen!

Styret för vår professionsförening för ekonomer består av sju ekonomer. Deras uppgift är att arbeta med opinionsbildning samt att jobba för utvecklingen av ditt yrke. De tar även fram underlag och förslag till debattartiklar, aktiviteter och undersökningar som kan intressera dig som ekonom. Dessutom fungerar de som ett bollplank till vår förbundsstyrelse.

 

Kjell Nyman, departementsråd,
Utbildningsdepartementet,
Regeringskansliet, Stockholm

 

Maria Morell, SEB, Göteborg

Tomas Kjerf, Ekonomistyrningsverket, Stockholm

 

Kristina Ullskog, Stockholms Läkarförening, Stockholm

 

Susanne Bergh, strategisk inköpare/kategoriansvarig,
Svenska Spel AB, Stockholm

 

Maria Åström,  Skatteverket, Hudiksvall

Carolina Bornudd Kivitalo, Sodexo AB, Stockholm

 

Vill du komma i kontakt med professionsföreningen för ekonomer?

Mejla Martina Nilsson, ansvarig tjänsteman för professionsföreningen för ekonomer