Professionsförening för dig som är ekonom

Här hittar du information om vår professionsförening för dig som är ekonom. Du kan läsa om föreningens uppdrag samt se vilka som representerar din professionsförening. Välkommen!

Styret för vår professionsförening för ekonomer består av sex ekonomer. Deras uppgift är att arbeta med opinionsbildning samt att jobba för utvecklingen av ditt yrke. De tar även fram underlag och förslag till debattartiklar, aktiviteter och undersökningar som kan intressera dig som ekonom. Dessutom fungerar de som ett bollplank till vår förbundsstyrelse.

 

Kjell Nyman, departementsråd,
Utbildningsdepartementet,
Regeringskansliet, Stockholm

Emanuel Alfranseder, ekonom,
Sveriges Riksbank, Stockholm

Ingela Hemming, verksamhetsledare/Director,
Mangegen, Stockholm

Sarah Lindgren, ekonom, inköpare, Trafikverket, Stockholm

Susanne Bergh, strategisk inköpare/kategoriansvarig,
Svenska Spel AB, Stockholm

ljungberg-round-200.jpg

Anders Ljungberg
enhetschef, Arbetsförmedlingen, Stockholm

Vill du komma i kontakt med professionsföreningen för ekonomer?

Mejla Martina Nilsson, ansvarig tjänsteman för professionsföreningen för ekonomer