Professionsförening för dig som är ekonom

Här hittar du information om vår professionsförening för dig som är ekonom. Du kan läsa om föreningens uppdrag samt se vilka som representerar din professionsförening. Välkommen!

Styret för vår professionsförening för ekonomer består av sju ekonomer. Deras uppgift är att arbeta med opinionsbildning samt att jobba för utvecklingen av ditt yrke. De tar även fram underlag och förslag till debattartiklar, aktiviteter och undersökningar som kan intressera dig som ekonom. Dessutom fungerar de som ett bollplank till vår förbundsstyrelse.

round_kjell.png

Kjell Nyman, departementsråd,
Utbildningsdepartementet,
Regeringskansliet, Stockholm

round-maria.png

Maria Morell, SEB, Göteborg

round-tomas.png

Tomas Kjerf, Ekonomistyrningsverket, Stockholm

 

round-kristina.png

Kristina Ullskog, Stockholms Läkarförening, Stockholm

 

Susanne Bergh, strategisk inköpare/kategoriansvarig,
Svenska Spel AB, Stockholm

dummy-w.png

Maria Åström,  Skatteverket, Hudiksvall

CarolinaBornuddKivitalo.png

Carolina Bornudd Kivitalo, Internrevisor, Sodexo AB, Stockholm

 

Vill du komma i kontakt med professionsföreningen för ekonomer?

Mejla Martina Nilsson, ansvarig tjänsteman för professionsföreningen för ekonomer