Våra professionsföreningar

Vi vill bidra till utvecklingen av våra medlemmars professionsfrågor. Därför har vi professionsföreningar, där du kan engagera dig i frågor som rör just ditt yrke. Då får du chansen att bidra med din kompetens, dina idéer och inspiration.

Vi har professionsföreningar för chefer samt för de utbildningsgrupper som våra medlemmar tillhör. Genom dessa vill vi ge dig som medlem möjlighet att engagera dig på ett annat sätt än genom traditionell facklig verksamhet. Tanken är att föreningarna ska vara mötesplatser för till exempel utbildningsfrågor och annat som rör utvecklingen av just ditt yrke.

Professionsföreningarnas uppgift är bland annat att vara bollplank och en källa till inspiration för förbundsstyrelsen och andra delar av vår organisation. Föreningarna får själv lägga upp hur de ska jobba. Till stöd och hjälp finns en kanslianställd för varje förening.

Här kan du läsa om de riktlinjer som våra professionsföreningar jobbar efter.