Årsmöte med Juseks studentsektion

Lördagen den 28 september 2019 är det dags för Jusek students årsmöte. Du som studentmedlem i Jusek har nu chansen att vara med och påverka vad Jusek studerandesektions nationella styrelse ska jobba med kommande år.

När: 28 september 2019 klockan 10:00-14:00

Var: Mornington Hotel i Stockholm, Nybrogatan 53

Anmälan:
Dagen är öppen för alla Juseks studentmedlemmar som vill lära sig mer om påverkansarbete och Jusek student. Anmäl dig genom att mejla för-och efternamn samt i vilken roll (medlem, nominerad till styrelsen eller sittande i styrelsen) till arsmote2019@jusek.se

Kallelse: Kallelse och föredragningslista (PDF)

Motionera:
Sitter du och tänker på något du önskar att Jusek Student ska jobba med under kommande verksamhetsår? Är det något särskilt du vill att Jusek Student borde uppmärksamma?

Skriv en motion och skicka den till Studentombudsman Abelone Tischbein-Madsen senast 15 september 2019.

mall för motion.docx

Valberedningens förslag:
Nedan presenteras det förslag på personer som Jusek studerandesektions valberedning valt att nominera:

Gösta Lundström – ordförande
Valberedningen nominerar Gösta Lundström som ordförande för verksamhetsåret 2019/2020.

Gösta har suttit i styrelsen det senaste året och fått en växande roll och mer övergripande ansvar i styrelsen under året, då han tog över som vice ordförande. Han har i styrelsen varit med och lett möten, Juseks fullmäktige i maj, samt deltagit i administration och löpande beslutsfattande. Han känner sig engagerad i studerandesektionens fokusområden och ser fram emot att arbeta vidare inför samgåendet med Civilekonomerna. Vi tror att Gösta kan ta med sig studerandesektionens styrkor, svagheter och utvecklingspotential in i ett nytt verksamhetsår och slutligen in i ett nytt förbund. Gösta studerar till jurist på Lunds universitet.

Alice Törnlund – vice ordförande
Valberedningen nominerar Alice Törnlund som vice ordförande för verksamhetsåret 2019/2020.

Alice har suttit i styrelsen det senaste året och vill nu ta ett större ansvar i styrelsen och vara med och leda styrelsens arbete framåt. Hon har sedan hon blev invald som styrelseledamot lärt sig mycket om arbetet i en styrelse för en större organisation och fått en bra insyn i hur Jusek är uppbyggt. Under arbetet med Juseks fullmäktige och vid framtagandet av ett nytt samhällspolitiskt program inför samgåendet med Civilekonomerna har Anna tagit en större roll. Hon har skapat goda relationer med andra delar av styrelsen och finner det lätt att samarbeta med alla i olika arbetsuppgifter. Hon känner sig mogen att kliva fram och ta en ledande roll med ytterligare ansvar. Som vice ordförande tror valberedningen att Alice kommer bidra med ett tydligt och inkluderande ledarskap. Alice studerar till jurist på Stockholms universitet.

Jesper Persson
Valberedningen nominerar Jesper Persson som ledamot för verksamhetsåret 2019/2020.

Jesper har suttit i styrelsen det senaste året där han varit ansvarig för intern kommunikation inom studerandesektionen, både gällande lokalt förtroendevalda samt studentmarknadsförarna runt om i landet. Han har även under flera år arbetat som teamleader och studentmarknadsförare för Jusek i Halmstad samt har tidigare erfarenhet från Halmstad Studentkår. Vi tror att Jesper skulle vara en bra kandidat till styrelsen på grund av hans erfarenhet och stora insats i studerandesektionen. Jesper studerar till ekonom på Högskolan i Halmstad.

Shaymaa Alaw
Valberedningen nominerar Shaymaa Alaw som ledamot för verksamhetsåret 2019/2020.

Shaymaa har lång erfarenhet från olika engagemang och representantskap i Östersund där hon vuxit upp och studerar. Som studentinformatör, ordförande i ungdomsrådet, studiehandledare och språklärare har Shaymaa stor vana av att möta människor i olika sammanhang. Hon tycker det är viktigt med representation och mångfald, såväl i studier som i arbetsliv. Vi tror att Shaymaa kommer bidra med stor medvetenhet om vikten av representation och mångfald, samt vara en samlande kraft i styrelsen. Shaymaa studerar till ekonom på Mittuniversitetet.

Max Emanuelsson
Valberedningen nominerar Max Emanuelsson som ledamot för verksamhetsåret 2019/2020.

Max har under flera år varit med och drivit studentradion på Umeå Universitet och gett studenter en plats att praktisera sin kunskap och växa i sin roll. Han vill fortsätta att skapa yta för andra att utvecklas och att se andra växa ger honom mycket glädje. I Jusek vill Max arbeta med steget mellan studier och arbetsliv och stärka studenters legitimitet på arbetsmarknaden. Valberedningen tror att Max kommer att bidra till styrelsen med sin ledarerfarenhet från studentradion och stora drivkraft. Max studerar till kommunikatör på Umeå Universitet.

Albert Ohlin
Valberedningen nominerar Albert Ohlin som ledamot för verksamhetsåret 2019/2020.

Albert har ett stort intresse för arbetsmarknadsfrågor och kopplingen mellan studier och arbetsliv. Han har egen erfarenhet från såväl studier som arbete utomlands och även som politisk ombudsman. Vi tror att Albert kommer att bidra med stor kunskap och erfarenhet från utlandet och politiskt påverkansarbete. Albert studerar till ekonom på Lunds universitet.

Halima Hussein
Valberedningen nominerar Halima Hussein som ledamot för verksamhetsåret 2019/2020.

Halima har ett stort intresse för en rättvis och jämlik arbetsmarknad där alla ges möjlighet till anställning efter avslutade studier. Hon vill arbeta på bred front med universitet, arbetsgivare, fackförbund och studenter för att alla ska inse sin roll i detta arbete. Vi tror att Halima kommer att bidra till styrelsen med sitt stora engagemang och sin kunskap inom kommunikation. Halima studerar till kommunikatör på Högskolan i Gävle.

Evelyn Frylén
Valberedningen nominerar Evelyn Frylén som ledamot för verksamhetsåret 2019/2020.

Evelyn har en god insyn i livet som personalvetarstudent genom sitt engagemang i Personalvetarföreningen på Södertörns Högskola och Södertörns högskolas studentkår. Hon vill arbeta för en likvärdig utbildning på alla skolor och att alla ska bli rustade för arbetslivet. Vi tror att Evelyn kommer bidra till styrelsen genom sin goda insyn i personalvetarstudenters situation och vara en brygga i styrelsen. Evelyn studerar till personalvetare på Södertörns högskola.

Josefine Svahn
Valberedningen nominerar Josefine Svahn som ledamot för verksamhetsåret 2019/2020.

Josefine har tidigare varit aktiv i Juseks lokalstyrelse Plugga Lika, där hon arbetat med rättvisefrågor på Lunds universitet genom att stötta studenter med pedagogiskt stöd. Rättvise- och inkluderingsfrågor präglar Josefines engagemang i Jusek och hennes roll som chefredaktör för juriststudenternas tidning i Lund. Vi tror att Josefine kommer bidra till styrelsen med ett rättviseperspektiv och vara till stor hjälp i sektionens opinionsbildning. Josefine studerar till jurist på Lunds universitet.

Vid frågor kontakta valberedningen vbr@jusek.se