Studerandesektionens styrelse

Studerandesektionens styrelse består av studentmedlemmar från olika utbildningar och olika skolor runtom i landet. Som studentmedlem kan du engagera dig i sektionen, antingen lokalt på din skola eller i vår nationella styrelse.

Sektionsstyrelsen väljs demokratiskt av våra studentmedlemmar. Det sker på årsmötet, som äger rum på höstterminen. Styrelsen väljs för ett år i taget och består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter med olika ansvarsområden. Självklart är alla medlemmar välkomna att delta och rösta under årsmötet!

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag är att representera våra studentmedlemmar internt inom förbundet samt externt mot andra aktörer. Styrelsen träffas ungefär tio gånger under ett verksamhetsår, och tar då beslut om vilka frågor den vill jobba med samt hur arbetet ska fördelas.

Uppdraget i styrelsen är ideellt. Ledamöterna får chansen att öva sig i att jobba politiskt samt att påverka sin framtida arbetssituation. Det kan bland annat handla om studielivsfrågor, jämställdhetsfrågor eller hur arbetsmarknaden ska förbättras för våra utbildningsgrupper. Styrelsen jobbar även med att ge lokalt förtroendevalda goda förutsättningar för att engagera sig.

Här hittar du våra stadgar som vi jobbar efter 

Nuvarande styrelse

Roza Kizil: ordförande
Gösta Lundström: Vice ordförande

Ledamöter:
Anna Sundin
Jesper Person
Emelie Hirsmark
Vlora Makolli
Alice Törnlund
Frida Bäckman

Du kan kontakta oss på: studerandesektionen@jusek.se

Vad bör vi fokusera på?

Vår verksamhet bygger på att medlemmarna är aktiva, tycker till och ger feedback till de styrelser som driver förbundet framåt. En viktig del i detta är att lokala styrelser eller andra sektionsmedlemmar skickar in förslag i form av motioner. Det kan till exempel handla om vad sektionen ska jobba mer med, utveckla vidare eller vilka frågor vi ska driva.