Plugga lika

Plugga Lika är ett nationellt initiativ inom Jusek som verkar för att synliggöra och förbättra studietiden för juriststudenter med särskilt pedagogiskt stöd.

Grundidén med initiativet är att skapa en gemenskap studenter emellan och ett forum som utvecklar studenternas studieteknik. Ytterligare en viktig del i vårt arbete är att ifrågasätta stigmat kring funktionsnedsättningar för att bidra till ett mer öppet och accepterande juristprogram.

Plugga Lika finns på två universitet i Sverige. Initiativet startade på Stockholms universitet, vilka idag koncentrerar sig på att skapa ett kontaktnät för studenterna emellan. Kontaktnätet skapar gemenskap och bidrar till ett erfarenhetsutbyte. Syftet är att skapa ett sunt studieklimat för studenterna. Idag finns Plugga Lika även på Lunds universitet där fokus ligger på att förbättra tillgängligheten för studenter med funktionsvariationer.

Studerar du på juristprogrammet och har en funktionsvariation finns Plugga Lika som stöd för dig, även om vi inte har representanter på ditt universitet. Vill du bli en representant för Plugga Lika på ditt universitet får du gärna kontakta oss.

Vad vi gör:

●        Utbyter erfarenheter och studieknep studenter emellan.

●        Hjälper till vid kontakt med institutionen vad gäller särskilt pedagogiskt stöd.

●        Bidrar till ett mer öppet och accepterande studieklimat.

Intresserad, mejla oss på

stockholm_lokalstyrelse_jurister@jusek.se